38 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Ο Δήμος Αγιάς προτίθεται να προσλάβει   τριάντα και οκτώ (38) ατόμων 2μηνης απασχόλησης  με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου  των παρακάτω ειδικοτήτων: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Τόπος Παροχής Υπηρεσιών Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Συντονιστής 2 μήνες 1
102 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου           Επιμελητές 2 μήνες 2
103 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Ειδ. Συνεργάτες – Ψυχαγωγίας 2 μήνες 2
104 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Ειδ. Συνεργάτες –Χειροτεχνίας 2 μήνες 2
105 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Γυμναστές 2 μήνες 2
106 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Ομαδάρχες 1 Μήνα 10
107 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Διαχειριστής 2 μήνες 1
108 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Βοηθός Διαχειριστή 2 μήνες 1
109 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Αποθηκάριος 2 μήνες 1
110 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Γιατρός 2 μήνες 1
111 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Νοσοκόμοι 2 μήνες 1
112 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Μάγειρας 2 μήνες 1
113 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Βοηθός Μαγείρων 2 μήνες 1
114 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Οδηγός 2 μήνες 1
115 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Εργάτες-Εργάτριες 2 μήνες 7
116 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Προσωπικό Καθαριότητας 2 μήνες 1
117 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Φύλακας 2 μήνες 1
118 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Ειδικός τεχνίτης 2 μήνες 1
119 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής Στομίου Ναυαγοσώστης 2 μήνες 1

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

101

 

Πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

 

 

102

 

Απόφοιτος τουλάχιστον Β΄ τάξεως Λυκείου ή της Δ΄ τάξεως εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία

103

104

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:

α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας

β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.

γ) Τμημάτων κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών

ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και

στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.

 

105 Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
107 Απόφοιτος Α΄ τάξης Λυκείου ή Δ΄ τάξης Εξατάξιου Γυμνασίου
110 Απόφοιτος ιατρικής σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης
111 Απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων
112

113

απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται
114 Δίπλωμα   Γ΄ κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδηγού αυτοκινήτου
117 Απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται.

 

118 Απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

 

106

108

109

115

116

Δεν απαιτούνται κύρια και τυπικά προσόντα
119 Απολυτήριο Λυκείου-άδεια άσκησης επαγγέλματος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους:

  • Αριθμό IBAN
  • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
  • ΑΜΚΑ
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας επικυρωμένο
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας σταθερό και κινητό
  • Βιβλιάριο ή πιστοποιητικό Υγείας

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη δημοσίευση της παρούσης έως και τη Δευτέρα 24/6/2016 ταχυδρομικώς και αυτοπροσώπως.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com