ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΤΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ

 

Άδεια εκτέλεσης εργασιών τομής οδοστρώματος στην οδό Λαρίσης στον Αμπελώνα έδωσε στην εταιρεία που είχε αναλάβει το ήδη σταματημένο έργο της αποχέτευσης με στόχο να αποκαταστήσει τα σαμαράκια που έχουν δημιουργηθεί.

Η άδεια που αφορά εργασίες που θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα δόθηκε με τους ακόλουθους όρους:

  1. Οι εργασίες αφορούν την επισκευή εννέα (9) εγκάρσιων τομών, αποξήλωση ασφαλτοτάπητα στο όριο των τομών με χρήση φρέζας καί αποκατάσταση της επιφάνειας του ασφαλτοτάπητα στην αρχική του μορφή.
  2. Οι εργασίες θα γίνουν επί του οδοστρώματος της οδού ΛΑΡΙΣΗΣ , σε μήκος 600,00 περίπου μέτρων από την οδό Σαλαμίνος μέχρι και την οδό Αχελώου.
  3. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την 04-07-2016 ημέρα Δευτέρα και πρέπει να έχουν τελειώσει μέχρι την 05- 07-2016 ημέρα Τρίτη.
  4. Η σήμανση της περιοχής εκτέλεσης του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με μέριμνα και με δαπάνες της ανωχέρο) Κοινοπραξίας που καθίσταται ποινικά και αστικά υπεύθυνη, για την περίπτωση που λόγω πλημμελούς ή αντικανονικής σήμανσης γίνει πρόξενος ατυχήματος.
  5. Πλημμελής αποκατάσταση του καταστρώματος της οδού που θα πραγματοποιηθεί από την ανωτέρω Κοινοπραξία και θα διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα της Τεχν. Υπηρεσίας του Δήμου Τυρνάβου ή οποιαδήποτε άλλη αστοχία εκδηλωθεί, από την περαίωση, εργασιών και για χρονικό- διάστημα 1 μηνός, θα επισκευάζεται με μέριμνα και δαπάνες της Κοινοπραξίας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ