ΣΕ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΛΑ

Δωδεκαμελής ομάδα μελών των Επιμελητηρίων Λάρισας,  Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαρισαίων Αγροτών (ΑΣΛΑ) συμμετείχαν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ με τίτλο “Applications of Green Economy in Rural Areas” στη Σαραγόσα και τη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Η ομάδα των συμμετασχόντων επισκέφθηκε την SIMPLY ALMACEN DE PRODUCTOS SECOS, στη Villanueva de Gállego της Zaragoza όπου έγινε αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών δημοπράτησης και τυποποίησης των Αγροτικών Προϊόντων της Αραγονίας.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε  σεμινάριο που διοργανώθηκε στον ίδιο χώρο με θέμα:   Αναδιοργάνωση και διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας των Αγροτικών Προϊόντων – “Supply Chain Reengineering and Management”

Η ομάδα των συμμετασχόντων επισκέφθηκε την Mercazaragoza στη Zaragoza, τη μεγαλύτερη Λογιστική Πλατφόρμα Φρέσκων Προϊόντων της Αραγονίας όπου έγινε αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών οργάνωσης και διαχείρισης των Θεμάτων Logistics των Φρέσκων Τροφίμων για όλη της περιοχή της Αραγονίας.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε  σεμινάριο που διοργανώθηκε στον ίδιο χώρο με θέμα:   Μοντέλα Εφοδιαστικής Αλυσίδας Αγροτικών Προϊόντων –  Μελέτη περιπτώσεων “ “Supply Chain Models–Case Studies”

Η ομάδα των συμμετασχόντων επισκέφθηκε την CALADERO στη Zaragoza, την κύρια Λογιστική Πλατφόρμα Προϊόντων Αλιείας της Αραγονίας όπου έγινε αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών οργάνωσης και διαχείρισης των Θεμάτων Logistics των Τροφίμων Θαλάσσιας προέλευσης για όλη της περιοχή της Αραγονίας.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε  σεμινάριο που διοργανώθηκε στον ίδιο χώρο με θέμα:   Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διαδικασίες και κόστος Λειτουργίας – “Supply Chain Optimization, procedures and operating costs”“

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Σαραγόσα και στην Βαρκελώνη το γκρουπ συμμετείχε σε σεμινάρια κατάρτισης σε διάφορα θέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας των αγροτικών προϊόντων όπως:

Α) “Policy challenges for Agro-Logistics sustainable development in Spain”

Β) “Factors leading to the development of Agrologistics”

Θερμή ήταν η φιλοξενία του κ. Jose Campos και της κας. Beatrice Bellet, Υ/νων του φορέα υποδοχής INDICO για την υλοποίηση του σχεδίου που επιμελήθηκε και φρόντισε για την πραγματοποίηση του προγράμματος στην Saragosa και την Barcelona της Ισπανίας. Με την καθοδήγηση τους έγινε οργανωμένη επίσκεψη στα πανέμορφα αξιοθέατα των πόλεων και πραγματοποιήθηκαν πολλές πολιτιστικές επισκέψεις και περιηγήσεις.

ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

aggliaΔωδεκαμελής ομάδα μελών των Επιμελητηρίων Λάρισας,  Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαρισαίων Αγροτών (ΑΣΛΑ) συμμετείχαν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ με τίτλο “Applications of Green Economy in Rural Areas” στο Μπράιτον και στο Λονδίνο της Αγγλίας.

Η ομάδα των συμμετασχόντων επισκέφθηκε Eastbourne – Bolney Wine Estates. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Sussex Vineyard www.iccws2016.com όπου έγινε αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών πώλησης και τυποποίησης των προϊόντων οίνου της περιοχής.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε  σεμινάριο που διοργανώθηκε στον ίδιο χώρο με θέμα:

Κλιματικές αλλαγές και Αλλαγές στη διαχείριση των Αγροτικών Προϊόντων – “ Cool Climate Wine Changes”

Η ομάδα συμμετείχε στο International Cool Climate Wine Symposium, ICCWS Reception and Networking event in the Brighton Sea life Centre, όπου ενημερώθηκε για τις παγκόσμιες επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών στην εφοδιαστική αλυσίδα των αγροτικών προϊόντων.

Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Eastbourne—Shoreham Port και περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του λιμανιού. Ενημερώθηκαν για την οργάνωση και τη διαχείριση των μεταφορών καθώς και για τις συνθήκες αποθήκευσης και ηλεκτρονικής παρακολούθησης των ναύλων, των ποσοτήτων και των προϊόντων. www.shoreham-port.co.uk.

Στον ίδιο χώρο επισκέφθηκαν την Bartholomews Agri Food Ltd – at Shoreham Port, Brighton and Hove, www.bartholomews.co.uk. Ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του σιλό σιταριού και έγινε αναλυτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Ακολούθησε συζήτηση με τον Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης και έγινε ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών πάνω σε θέματα Agro Logistics.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Μπράιτον και το Λονδίνο το γκρουπ συμμετείχε σε σεμινάρια κατάρτισης σε διάφορα θέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας των αγροτικών προϊόντων όπως:

Α) “Supply Chain agro-food area in England”

Β) “Responsibilities on quality and food safety”

Γ)  “Good Agricultural, Distribution and Manufacturing Practices”

Δ)  “Good Hygiene Practices, HACCP”

Ε)  “Factors leading to the development of Agrologistics”

Θερμή ήταν η φιλοξενία του κ. Duncan Cameron, Υ/ν του φορέα υποδοχής LAF για την υλοποίηση του σχεδίου που επιμελήθηκε και φρόντισε για την πραγματοποίηση του προγράμματος στo Brighton και στο London της Αγγλίας. Με την καθοδήγηση τους έγινε οργανωμένη επίσκεψη στα πανέμορφα αξιοθέατα των πόλεων και πραγματοποιήθηκαν πολλές πολιτιστικές επισκέψεις και περιηγήσεις.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το σχέδιο υποβλήθηκε από το Επιμελητήριο Λάρισας που ήταν φορέας συντονισμού και διαχείρισης της κοινοπραξίας AGROLOGISTICS που συμμετέχουν τα Επιμελητήρια Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λαρισαίων Αγροτών.

Με το σχέδιο αντιμετωπίζονται διαπιστωμένες ανάγκες κατάρτισης στους τρόπους με τους οποίους οργανώνεται η εφοδιαστική αλυσίδα και αναβαθμίζονται λειτουργικά αγροτικές ΜΜΕ με την ενσωμάτωση Ν. Τεχνολογιών και διευρύνονται οι δυνατότητες για παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ παραγωγών και εταιρειών του κλάδου.

Το επιμελητήριο Λάρισας γνωρίζοντας τη σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας και των ποιοτικών και χαμηλού κόστους υπηρεσιών logistics για τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, διαβλέποντας τις προοπτικές του νέου, δυναμικού και σε πολλούς άγνωστου κόσμου των agrologistics, θέλοντας να συμβάλλει στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο σκέπτονται και επιχειρούν οι Μ.Μ.Ε στην Θεσσαλία, υπέβαλε το σχέδιο ώστεμέληκαι στελέχη ΜΜΕ του αγροτικού τομέα να αποκτήσουν πρόσβαση σε σωστές πηγές πληροφόρησης και να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τους με την υιοθέτηση σωστά σχεδιασμένων και κοστολογημένων υπηρεσιών agrologistics.

Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε για 2 χρόνια από το ERASMUS+ VETSTAFF/ 2014-1-EL01-KA102-000197 και προέβλεπε 4 ροές προς Ιταλία(Μπολόνια), Αυστρία (Βιέννη), Ισπανία (Σαραγόσα) και Αγγλία (Μπράιτον – Νότιο Λονδίνο).

Η υλοποίηση του σχεδίου συνέβαλε σημαντικά στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα μέσα από την δημιουργική συνεργασία των τριών παραγωγικών κλάδων, δηλαδή του Πρωτογενή με «καθαρή» παραγωγή και παραγωγή ΠΟΠ, του Δευτερογενή με σύγχρονες λύσεις μεταποίησης, καινοτομικά προϊόντα και συσκευασία και του Τριτογενή με σύγχρονη διαχείριση προϊόντος, logistics, marketing και εξαγωγές.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com