ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ”, προεκτιμώμενης αμοιβής 167.932,48 Eυρώ (πλέον ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγματα

και αποφάσεις όπως ισχύουν καθώς και με τους όρους της σχετικής προκήρυξης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των φακέλων συμμετοχής ορίζεται η  10/08/2016 και ώρα 11:00 π.μ.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου, οδός Στ. Καράσσου 1, Β΄ όροφος, πληροφορίες κα Πατσιατζή Ελένη τηλ.: 2492350149.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com