ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ LEADER ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο Δήμος Τυρνάβου σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (Α.Ε.ΝΟ.Λ. ΑΕ) διοργανώνει την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 7:30 μ.μ. ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση στο Εμμανουήλειο Πνευματικό Κέντρο Τυρνάβου, με θέμα:

«Σχεδιάζουμε το Πρόγραμμα CLLD (LEADER)
2014-2020 στην περιοχή της Λάρισας»

Στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ  θα παρουσιάσουν:

  1. Το πρόγραμμα CLLDστο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα (στόχοι, μέτρα, δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, επιλέξιμες δαπάνες, κτλ),
  2. Την πρόταση του Τοπικού Προγράμματος που σχεδιάζεται για την περιοχή της Λάρισας.

Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, την υποβολή προτάσεων, απόψεων, ιδεών καθώς και την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές που σχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα LEADER (CLLD 2014-2020).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com