ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ E-AUCTION MARKET ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

Ο Δήμος Τυρνάβου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κιλκίς  και την υποστήριξη του Πανεπαγγελματικού Σωματείου Αμπελώνα σας προσκαλούν την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 20:30μμ στο Εμμανουήλειο Πνευματικό Κέντρο Τυρνάβου στην ημερίδα που συνδιοργανώνουν με θέμα:

«Ηλεκτρονικό Δημοπρατήριο e-Auction Market για τα αγροδιατροφικά προϊόντα»

Θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες που έχει το Ηλεκτρονικό Δημοπρατήριο e-Auction Market ως μέσο διεξαγωγής αγοροπωλησιών των αγροδιατροφικών προϊόντων τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων καθώς και τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι τοπικοί παραγωγοί και οι επιχειρήσεις.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ E-AUCTION MARKET

Το Ηλεκτρονικό Δημοπρατήριο e-Auction Market βρίσκεται σε λειτουργία στη διαδικτυακή διεύθυνση www.e-auctionmarket.eu και είναι ένα μοναδικό, καινοτόμο εργαλείο για τη διεξαγωγή εμπορικών αγοραπωλησιών, το οποίο το Επιμελητήριο Κιλκίς διαθέτει δωρεάν στα Επιμελητήρια όλης της χώρας για να αξιοποιηθεί προς όφελος των μελών τους και των τοπικών παραγωγών και επιχειρήσεων.
Μέσα από το Ηλεκτρονικό Δημοπρατήριο παραγωγοί και επιχειρήσεις που είναι μέλη Επιμελητηρίων μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές του και να επωφεληθούν για να:
i) Προωθήσουν τα προϊόντα τους σε ευρύτερο δίκτυο αγοραστών
ii) Επιτύχουν καλύτερες τιμές μέσα από απ ευθείας διαπραγμάτευση
iii) Αναπτύξουν τις εξαγωγές των προϊόντων τους
iv) Αξιοποιήσουν σύγχρονες καινοτομίες και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες

Η καθιέρωση του Ηλεκτρονικού Δημοπρατηρίου e-Auction Market ως μέσω διεξαγωγής αγοραπωλησιών, εντός και εκτός συνόρων, θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα, ισχυροποιώντας το ρόλο των Επιμελητηρίων στην ενίσχυση των τοπικών επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη του τόπου.

Δυνατότητες & Χαρακτηριστικά
Μέσα από την πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Δημοπρατηρίου οι συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργήσουν δημοπρασίες για δικά τους προϊόντα ή να συμμετέχουν με προσφορές σε προϊόντα που τους ενδιαφέρουν μέσα από 2 διαφορετικούς τύπους δημοπρασιών:

Τυπική Δημοπρασία (Δημοπρασία Συνολικής Ποσότητας)
Σε αυτόν τον τύπο δηλώνεται από τον πωλητή (δημοπράτη) μία συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντων προς δημοπράτηση, ξεκινώντας από μία τιμή (τιμή εκκίνησης). Οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες υποβάλλουν προσφορές σταδιακά πάνω από την τιμή εκκίνησης μέχρι τη λήξη της δημοπρασίας, όπου ανακηρύσσεται νικητής αυτός που υπέβαλε την τελευταία και μεγαλύτερη προσφορά.
Το βασικό όφελος αυτής της δημοπρασίας είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής για τον πωλητή για το σύνολο της ποσότητας προς πώληση.

Δημοπρασία Πολλαπλών Ποσοτήτων
Σε αυτόν τον τύπο δημοπρασίας δηλώνεται πάλι μία συγκεκριμένη ποσότητα και μία τιμή εκκίνησης, με τους πλειοδότες ωστόσο να υποβάλλουν προσφορά τόσο για την τιμή, αλλά και την ποσότητα. Στη λήξη της δημοπρασίας όλοι οι προσφέροντες λαμβάνουν την ποσότητα που έχουν ζητήσει, ξεκινώντας από αυτόν που προσέφερε καλύτερη τιμή και μέχρι να εξαντληθεί η συνολική ποσότητα που είχε δηλωθεί από τον πλειοδότη.
Η συγκεκριμένη δημοπρασία προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους πλειοδότες σε ότι αφορά τις προσφορές τους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα για τον πωλητή την καλύτερη δυνατή τιμή, αλλά και την απορρόφηση όλου του αποθέματος.

Αυτή τη στιγμή υποστηρίζονται δημοπρασίες μέσω 2 διαφορετικών τύπων δημοπρασιών σε πάνω από 100 προϊόντα, σε πρωτογενή και μεταποιημένη μορφή, από 5 βασικές κατηγορίες:
• Δημητριακά
• Αρωματικά φυτά και βότανα
• Οπωρολαχανικά
• Γαλακτοκομικά προϊόντα
• Αμπελοοινικά προϊόντα

Σε τοπικό επίπεδο, το Ηλεκτρονικό Δημοπρατήριο αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για την προώθηση των τοπικών και χαρακτηριστικών προϊόντων και την ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων εργαλείων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον αγρο-διατροφικό τομέα.

Πώς να συμμετέχετε
Στο Ηλεκτρονικό Δημοπρατήριο e-Auction Market συμμετέχουν επιχειρήσεις και παραγωγοί του αγροδιατροφικού τομέα, με προϋποθέσεις ότι:
i) Λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ και ΕΟΧ, ή στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
ii) Είναι εγγεγραμμένα μέλη Επιμελητηρίου

Για τη συμμετοχή στο Ηλεκτρονικό Δημοπρατήριο, οι επιχειρήσεις αρκεί να δημιουργήσουν το λογαριασμό τους συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στη δικτυακή πύλη του Ηλεκτρονικού Δημοπρατηρίου, στο www.e-auctionmarket.eu, ενώ για την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους θα πρέπει να πιστοποιήσουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει με την αποστολή, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή:
• Συμπληρωμένης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης που βρίσκεται αναρτημένη στη δικτυακή πύλη του Ηλεκτρονικού Δημοπρατηρίου www.e-auctionmarket.eu
• Bεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ της χώρας
• Bεβαίωσης εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο

Το Ηλεκτρονικό Δημοπρατήριο e-Auction Market έχει την έδρα του στο Επιμελητήριο του Κιλκίς, αποτελεί όμως ένα εργαλείο ανοικτό προς όλους τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις του αγρο-διατροφικού τομέα. Εξαιρετικά σημαντική είναι συνεργασία και η δικτύωση με όλα τα Επιμελητήρια και τους φορείς που εργάζονται για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Για περισσότερα σχετικά με το e-Auction Market:
i) Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του e-Auction Market www.e-auctionmarket.eu
ii) Συμβουλευτείτε τον Οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης του Ηλεκτρονικού Δημοπρατηρίου

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com