ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 8,9 ΕΚ.€ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009 – 2010

Στοιχεία της έκθεσης των ορκωτών λογιστών για τις ζημιές που προκάλεσε στη ΔΕΥΑ Λάρισας η αγορά ομολόγων την περίοδο 2009 – 2010 από την τότε διοίκηση της επιχείρησης επί δημαρχίας Κ. Τζανακούλη, έδωσε στη δημοσιότητα η δημοτική αρχή, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν ευθύνες στην τότε διοίκηση της επιχείρησης.

Από την έκθεση προκύπτει ότι ήδη “εξατμίστηκαν 4,9 εκ. € ενώ οι σωρευτικές ζημιές αγγίζουν τα 8,9 εκ.€

Στην ανακοίνωση της δημοτικής αρχής αναφέρονται τα εξής:

“Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ, συζητήθηκε η έκθεση ορκωτού λογιστή στον οποίο είχε ανατεθεί η διερεύνηση της υπόθεσης  αγοράς ομολόγων από τη ΔΕΥΑΛ την περίοδο 2009 – 2010, ύψους 21 εκατ. περίπου.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα Διοίκηση της ΔΕΥΑΛ που ανέλαβε τα ηνία της επιχείρησης το Φθινόπωρο του 2014, εντόπισε το ζήτημα της συγκεκριμένης αγοράς ομολόγων , το δημοσιοποίησε και προχώρησε στην ανάθεση διενέργειας ειδικού ελέγχου σε Ορκωτό Λογιστή. Σημειώνεται πως την ίδια περίπου περίοδο και με αφορμή δημοσιεύματα, εισαγγελικές αρχές  ξεκίνησαν αυτεπάγγελτα τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Από την έκθεση του ορκωτού λογιστή, προκύπτουν τα εξής:

α) Οι αγορές ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από τη ΔΕΥΑΛ, την περίοδο 2009-2010, ύψους 21 εκατ. περίπου, έγιναν χωρίς να προηγηθεί συζήτηση και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

β) η έκθεση του ορκωτού λογιστή, διαπιστώνει επίσης ότι η λογιστική αποτύπωση των τόκων και της ζημιάς από την αποτίμηση των ομολόγων, δεν έγινε με τον ενδεδειγμένο τρόπο στους ισολογισμούς της επιχείρησης για την περίοδο από το 2009 έως το 2011.

γ) Το 2012 και στο πλαίσιο του PSI και το γνωστό κούρεμα των ομολόγων, τα ομόλογα της ΔΕΥΑΛ ανταλλάχθηκαν με 2 ομόλογα του EFSF (ύψους 2,9 εκατ. Ευρώ, με ημερομηνία λήξης το 2013 και το 2014) και νέα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, ύψους 12,2 εκατ. ευρώ περίπου, και με ημερομηνία λήξης την περίοδο από το 2023 έως το 2042. Σημειώνεται ότι τα ομόλογα του EFSF εξαργυρώθηκαν με τη λήξη τους, χωρίς απώλειες.

Από το PSI, η ΔΕΥΑΛ κατέγραψε οριστική ζημιά ύψους 4,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση του ορκωτού λογιστή στις 31/12/2014 η αποτίμηση των νέων ομολόγων είναι 3,3 εκ. ευρώ και η σωρευτική λογιστική ζημιά για τη ΔΕΥΑΛ ανέρχεται  στα 8,9 εκατ. ευρώ περίπου.

Μετά και τη παράδοση του πορίσματος της έκθεσης και της σχετικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ στις 11 Ιουλίου 2016, αποφάσισε τα εξής:

  1. Να γίνει διακράτηση των ομολόγων μέχρι τη λήξη τους ώστε η επιχείρηση να ελαχιστοποιήσει την οικονομική ζημιά της. .
  2. Η διαχείριση των αποθεματικών της ΔΕΥΑΛ  και η όποια τοποθέτηση – επένδυση σε τραπεζικά και άλλα προϊόντα να γίνεται μόνο με απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Εξουσιοδοτεί το νομικό σύμβουλο της επιχείρησης να διερευνήσει την εξέλιξη της αυτεπάγγελτης εισαγγελικής έρευνας και να ενημερώσει το . Διοικητικό Συμβούλιο.

Πέραν της απόφασης του Δ.Σ. είναι προφανές ότι για την όλη υπόθεση προκύπτουν σοβαρές ευθύνες για την λήψη σημαντικών αποφάσεων χωρίς να προηγηθεί συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλληλα σοβαρό ζήτημα αποτελεί και η δέσμευση χρημάτων από το αποθεματικό της ΔΕΥΑΛ για αρκετά χρόνια, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να διατεθούν για την ενίσχυση του ανταποδοτικού έργου της επιχείρησης προς τους πολίτες.

Τέλος, η έκθεση του Ορκωτού Λογιστή, είναι στη διάθεση  κάθε ενδιαφερομένου που έχει έννομο συμφέρον”.

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com