Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ

Από το δήμαρχο Τυρνάβου Π. Σαρχώση, με αφορμή τη χθεσινή ανάρτηση της σελίδας paidis.com για τα παράπονα επαγγελματία για τη συμπεριφορά του σε βάρος της πήραμε την παρακάτω ανακοίνωση.

“Αναφορικά με την ανάρτηση στις 18-7-2016 στο site που διαχειρίζεστε με θέμα «Επαγγελματίας παραπονείται για τη συμπεριφορά του Δημάρχου Τυρνάβου» σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στην λειτουργία και στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης, κάθε νόμιμη δικαστική πράξη λ.χ. απόφαση Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου ή Εφετείου κ.λπ., η οποία εκδίδεται ύστερα από άσκηση αγωγής εκ μέρους του θιγομένου, εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο κ.λπ. επιδίδεται αρμοδίως με δικαστικό επιμελητή προς τον δικασθέντα, γεγονός για το οποίο συντάσσεται σχετική πράξη, προκειμένου να τηρηθεί ο επιβαλλόμενος, από τον νόμο, τύπος.

Η διαδικασία αυτή διενεργήθηκε πολλές φορές στον Δήμο μας, ιδίως το χρονικό διάστημα που η Δ.Α. ανέλαβε την ευθύνη του Δήμου μέχρι σήμερα, για πολλές αγωγές και αποφάσεις δικαστηρίων που αφορούσαν υποθέσεις προηγούμενων Δημοτικών Αρχών.
Μας προξενεί απορία το γεγονός ότι για την οικονομική διαφορά που «έχει κερδίσει» στα δικαστήρια η γνωστή επαγγελματίας, ουδέποτε κοινοποιήθηκε κατά τον τύπο που θέλει ο νόμος στον Δήμο μας, σχετική απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Επομένως απουσία νόμιμου τίτλου δεν δύναται ουδεμία υπόσχεση πληρωμής να χορηγηθεί ούτε από τον Δήμαρχο, ούτε επίσης από άλλο αρμόδιο όργανο του Δήμου.

Κατά συνέπεια η «θιγόμενη» επαγγελματίας θα πρέπει να αναζητήσει αλλού τους λόγους της μη κοινοποίησης και φυσικά της μη υλοποίησης της «σχετικής απόφασης».
Αναφορικά με την κατάθεση εκ μέρους της ενδιαφερομένης διαταγής πληρωμής για την οποία «ασκήθηκε» ανακοπή εκ μέρους του Δήμου, δηλώνουμε ουδέν αναληθέστερο και ψευδέστερο τούτου.

Στον Δήμο μας υποβλήθηκε μόνο η από 6/6/2016 αγωγή της επαγγελματία του Τυρνάβου, η οποία παραλήφθηκε νόμιμα την 9/6/2016, για την οποία ο Δήμος θα ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, σύμφωνα με τον νόμο (όπως οφείλει να πράττει σε κάθε περίπτωση).
Με αφορμή όμως όλα τα παραπάνω, επισημαίνουμε τα εξής:

Ο Δήμαρχος μιας πόλης, μικρής ή μεγάλης, είναι από τους πλέον σημαντικούς θεσμούς στην υπηρεσία του πολίτη και του δημότη της πόλης που τον εξέλεξε. Ο κάθε πολίτης οφείλει με την συμπεριφορά του, απλά, να περιφρουρεί και να αναδεικνύει τους θεσμούς που τον υπηρετούν, για τους οποίους δόθηκαν αγώνες σε δύσκολες εποχές για να εδραιωθούν σήμερα…

Όσον αφορά τον «στόχο» της κατάσχεσης της περιουσίας του Δήμου, τη θέση αυτή της «επαγγελματία» η οποία συνδέεται μετά του Δήμου Τυρνάβου με σύμβαση μίσθωσης, την αφήνουμε στην κρίση των πολιτών του Δήμου, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Τυρνάβου ουδέποτε άσκησε ανάλογες πράξεις κατά τη διαδικασία είσπραξης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών πολιτών προς τον Δήμο, σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε.

Τέλος, θεωρούμε ότι σκοπός της δημοσιογραφίας είναι η αντικειμενική πληροφόρηση του πολίτη και όχι η άκριτη και χωρίς έλεγχο υιοθέτηση «επιστολών» χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση της δεύτερης άποψης.
Οι πρακτικές αυτές είναι επικίνδυνες, διχαστικές και απέχουν από το δημοκρατικό πνεύμα των πολιτών αυτού του τόπου.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου

Παναγιώτης Σαρχώσης”

Σ.Σ. Ευχαριστούμε τον κ. δήμαρχο για τις νουθεσίες του περί δημοσιογραφίας, αλλά επισημαίνουμε ότι οι επιστολές δημοσιεύονται, όταν είναι σε γνώση του μέσου οι συντάκτες τους, και μάλιστα χωρίς σχολιασμούς από τους όποιους θιγόμενους. Φυσικά δίνεται η δυνατότητα στους θιγόμενους να απαντήσουν ή και να κινηθούν νομικά εναντίων των συντακτών των επιστολών αυτών  όταν νομίζουν ότι θίγονται.

Κύριε δήμαρχε πουθενά και ποτέ δεν γίνεται διασταύρωση επιστολής. Και κυρίως η δημοσίευση επιστολών δεν είναι επικίνδυνη, διχαστική και ούτε απέχει από το δημοκρατικό πνεύμα των πολιτών του δήμου. Συμπεριφορές και στάσεις ανθρώπων είναι αυτές που θέτουν σε κίνδυνο όλα τα παραπάνω…

Αυτά και ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να επανέλθω.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com