Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. ΤΗΣ Π.Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας ορίστηκαν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας, από τους κατωτέρω υπαλλήλους , ως εξής:

α) ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΤΕ1 Διοικητικού, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊστάμενο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

β) ΓΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας του Δήμου Λαρισαίων, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

γ) ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον ΜΙΧΑΛΕ ΙΩΑΝΝΗ, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

δ) ΒΑΛΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας ως εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων, με αναπληρωτή τον ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας.

ε) ΓΚΟΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας ως εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων, με αναπληρώτρια την ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗ ΜΑΡΙΑ, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας.

Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, θα μετέχουν σε αυτό μόνο τα υπό στοιχείο (α), (β) και (γ) μέλη, λόγω της μη ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η θητεία των οριζόμενων με την παρούσα απόφαση αιρετών εκπροσώπων λήγει την 31-12-2016.

  1. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ορίζεται ο ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΤΕ1 Διοικητικού, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας, με αναπληρώτρια την ΚΑΨΑΛΗ ΣΤΕΛΛΑ, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας.
  2. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ορίζεται η ΔΕΣΚΑΤΑ ΕΛΕΝΗ, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΤΕ1 Διοικητικού, της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας, με αναπληρωτή τον ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com