ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

Η ασθενής Σελήνη Χαρίκλεια του Ιωάννη και της Βασιλικής η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας έχει άμεση ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια.

Παρακαλούνται όσοι μπορούν να δώσουν αίμα (οποιαδήποτε ομάδα) και αιμοπετάλια να απευθυνθούν στο νοσοκομείο της Λάρισας και να γίνουν δότες στο όνομα της ασθενούς που έχει μεγάλη ανάγκη.

Στο Γενικό Νοσοκομείο η αιμοδοσία γίνεται από 8.30 – 13.30 και από 17.30 – 20.30.