ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ένα χρονίζον πρόβλημα 5ετίας των λατομικών επιχειρήσεων επιχειρεί να επιλύσει με κοινοβουλευτική παρέμβαση ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπαδόπουλος.

Συγκεκριμένα ο κ.Παπαδόπουλος με τροπολογία –προσθήκη που κατέθεσε στις 24 Ιουλίου 2016 ,ζητά να αποκατασταθεί το νομικό κενό που υπάρχει όσον αφορά το υφιστάμενο καθεστώς αδειοδότησης των λατομείων αδρανών υλικών (Ν.1428/1984 και  Ν 2115/1993) στην περίπτωση λατομείων που εντάχθηκαν σε λατομικές περιοχές και αδειοδοτήθηκαν μόνο για τμήματα του ενιαίου  χωροθετηθέντος λατομικού χώρου, οι δε υπολειπόμενες εκτάσεις παρέμεναν ανεκμετάλλευτες  καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα μίσθωσης σε άλλον εκμεταλλευτή (άρθρο 1 παρ.2 του Ν.1284/84).

“Η  συγκεκριμένη τροπολογία , η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Παναγιώτη  Σκουρλέτη και ψηφίστηκε στην ολομέλεια της βουλής , ενδυναμώνει  την αποτελεσματικότητα και ορθολογική ανάπτυξη των λατομικών επιχειρήσεων έχοντας ταυτόχρονα θετικό αντίκτυπο στα δημόσια έσοδα και παράλληλη ασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου. Κλείνει πλέον ο κύκλος της αβεβαιότητας στον χώρο των λατομικών επιχειρήσεων”, αναφέρουν συνεργάτες του βουλευτή.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com