ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΖΗΤΑ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ Ο Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Αναφορά κατέθεσε ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Βασίλειος Κόκκαλης στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλου, σχετικά με την ανάγκη παράτασης στις αναπηρικές συντάξεις για όσους συνταξιούχους οι υποθέσεις τους εκκρεμούν στις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

Συγκεκριμένα ο κ.Κόκκαλης στην αναφορά του επισημαίνει:

«Με το υπ’ αριθμ. ΑΠ. Φ80000/οικ.9981/411 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας γνωστοποιήθηκαν  σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4369/2016  (ΦΕΚ 33Α/27-2-2016) με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 66 του ν. 4144/2013, που προβλέπει την εξάμηνη παράταση στις αναπηρικές συντάξεις και επιδόματα των δικαιούχων, των οποίων οι υποθέσεις εκκρεμούν στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας, παρατείνεται για έξι μήνες. Το ποσό που καταβάλλεται ως σύνταξη αναπηρίας για το εξάμηνο αυτό είναι το ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι, πριν από τη λήξη του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται οι συνταξιούχοι, λόγω αναπηρίας, εφόσον αθροιστικά πληρούν τα κατωτέρω:

α) Το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους, λόγω αναπηρίας, έχει λήξει ή λήγει, μέχρι την 30.6.2016 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητά τους.

β) είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη λόγω αναπηρίας κατόπιν κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.

Δεδομένου ότι έχει παρέλθει ήδη μήνας από τη λήξη της ημερομηνίας που προέβλεπε ο ανωτέρω νόμος (30-6-2016), χωρίς να γίνει πρόβλεψη για τις περιπτώσεις που το συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω αναπηρίας λήγει μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας.

Επειδή τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους έχουν την ανάγκη διακριτών μέτρων προστασίας, δεδομένης της οικονομικής  και κοινωνικής εξαθλίωσης που υφίστανται, λαμβανομένου υπόψη και του πρόσθετου κόστους που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία.

Επειδή θα πρέπει να ληφθεί φροντίδα ώστε να δοθεί το δικαίωμα στους ανωτέρω ασφαλισμένους  να συνεχίσουν να λαμβάνουν το ποσό της παροχής που δικαιούνταν πριν τη λήξη της και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Κατά το διάστημα αυτό να δοθεί και η δυνατότητα να παραταθεί η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των δικαιούχων.

Καθίσταται αναγκαίο να εξετάσετε ουσιαστικά την εν λόγω αναφορά, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την κρισιμότητα της κατάστασης των δικαιούχων αναπηρικής σύνταξης οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς κανένα εισόδημα πλέον των πέντε μηνών περιμένοντας την έκδοση και εκτέλεση της παράτασης της συνταξιοδοτικής τους απόφασης».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com