Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ: ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 

«Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, η κυβέρνησή μας στηρίζει την Ελληνική Οικογένεια και ιδιαίτερα τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες. Συγκεκριμένα υλοποιείται η ενιαιοποίηση των διατάξεων του προσφάτως ψηφισθέντος ν. 4368/2016 όπου αναφάνηκε η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του δημογραφικού που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατά προτεραιότητα πρόσληψη μελών οικογενειών πολύτεκνων και τρίτεκνων και η μοριοδότησή τους σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Να υπενθυμίσω πως με την ψήφιση του νόμου 4368/2016 και συγκεκριμένα με το άρθρο 19ο διευρύνθηκε η δυνατότητα των Δήμων να χορηγούν μείωση ή απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τέλη αλλά και  η συμπερίληψη των τρίτεκνων μονογονεικών οικογενειών στους πίνακες προσλήψεων φορέων του ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου φορέα μέσω μοριοδότησης των γονέων τριών τέκνων και ενός τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών.»

Με τα λόγια αυτά ο βουλευτής των ΑΝΕΛ κ. Βασίλης Κόκκαλης υποστήριξε στη βουλή το νομοσχέδιο της κυβέρνησης με το οποίο στηρίζονται στην πράξη οι πολύτεκνες και τρίτεκνες ελληνικές οικογένειες.

Πιο αναλυτικά με το άρθρο 18ο στο σχέδιο Νόμου της κυβέρνησης, προβλέπεται η κατά προτεραιότητα πρόσληψη οικογενειών πολύτεκνων και τρίτεκνων και η μοριοδότησή τους σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Επίσης εισάγεται διαδικασία ειδικής πρόσληψης χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή για συγκεκριμένες θέσεις ύψους 5% στο σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά. Σε περίπτωση δε που ο ίδιος ο  φορέας προκηρύσσει τις θέσεις ή ο φορέας υποδοχής μέσω ΑΣΕΠ, πριν την έκδοση της εκάστοτε προκήρυξης θα  υποχρεούται πλέον να συντάσσει σχετικό πίνακα αναφορικά με τις ως άνω προστατευόμενες κατηγορίες και ειδικές θέσεις.

Το άρθρο

Το επίμαχο άρθρο δε του υπό ψήφιση νομοσχεδίου έχει ως εξής «1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα (4) τέκνα και άνω, οι τρίτεκνοι γονείς, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων». 2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Ο αριθμός των μορίων για τους τρίτεκνους γονείς, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής: Για γονέα με τρία τέκνα διακόσια (200) μόρια. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται, προστίθενται πενήντα (50) μόρια». 3. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Ο αριθμός των μορίων για τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής: Για τρίτεκνη οικογένεια εκατό (100) μόρια. Αν μεταξύ αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο».

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com