ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Η υπόθεση αφορά οφειλή του δήμου προς την επαγγελματία η οποία παραπλανημένη από τη δικηγόρο συγκρούστηκε με το δήμαρχο εκφράζοντας παράπονα και για τη συμπεριφορά του με επιστολή της στο paidis.com

Eξαπατημένη από τη δικηγόρο της στο θέμα της αγωγής κατά του δήμου Τυρνάβου για οφειλές προς την επιχείρησή της δηλώνει επαγγελματίας του Τυρνάβου η οποία με επιστολή της στο paidis.com εξέφραζε παράπονα για τη συμπεριφορά του δημάρχου Τυρνάβου κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε μαζί του για το θέμα της αγωγής.

Τώρα η επαγγελματίας με νέα επιστολή της σημειώνει ότι η απόφαση που της έδειξε η δικηγόρος ουδέποτε εκδόθηκε και κατά συνέπεια θεωρεί ότι εξαπατήθηκε από τη δικηγόρο.

Αναλυτικά στην επιστολή της αναφέρει:

“Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας, τα έτη 2004 και 2005, τόσο ο Δήμος Τυρνάβου, όπως νόμιμα εκπροσωπείτο από τον τότε Δήμαρχο, όσο και διάφορα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, όπως νόμιμα εκπροσωπούντο από τους προέδρους των Οργανισμών  μου ανέθεσαν, έναντι συμφωνημένης αμοιβής, να εκτελέσω κάποια έργα  και  για τις παρεχόμενες από μένα υπηρεσίες εκδόθηκαν «επί πιστώσει» τιμολόγια πωλήσεως αγαθών – δελτία αποστολής στα οποία αναγράφοντο οι επιμέρους παρεχόμενες υπηρεσίες κατά μονάδα και συνολικά πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συμφωνίας αν και εγώ κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα (2004-2005) εκτέλεσα προσηκόντως τα επιμέρους έργα που μου ανατέθηκαν και  παρέδωσα και παρελήφθησαν αυτά από το Δήμο και από τα  Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκαν στο Δήμο, έμειναν ανεξόφλητα κάποια τιμολόγια πώλησης – δελτία αποστολής, συνολικής αξίας 3.661,94 ευρώ, για τα οποία λάμβανα, από τον τότε δήμαρχο,  συνεχώς διαβεβαιώσεις ότι θα εξοφλούνταν στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Το 2011, από τον Δήμο Τυρνάβου, μου ανακοίνωσαν ότι, αν και αναγνώριζαν την ύπαρξη της ανωτέρω οφειλής, λόγω έλλειψης έγγραφης συμφωνίας, έπρεπε να κατατεθεί αγωγή χρέους κατά του Δήμου Τυρνάβου προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση που να υποχρεώνει τον Δήμο στην καταβολή του ποσού αυτού.

Ανέθεσα την υπόθεση για την διεκδίκηση του ως άνω οφειλόμενου ποσού σε δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας, της παρέδωσα δε τα σχετικά παραστατικά που εκδόθηκαν από μένα και της κατέβαλα το ποσό που μου ζήτησε για την αμοιβή της και τα έξοδα για την αγωγή που θα κατέθετε στο Ειρηνοδικείο Λάρισας.

Τον Φεβρουάριο του 2016, η ως άνω δικηγόρος, μου ανακοίνωσε ότι, μετά από αναβολές, εκδόθηκε η απόφαση που έκανε δεκτή την αγωγή μου και  υποχρέωνε το Δήμο Τυρνάβου να μου καταβάλει το οφειλόμενο ποσό, πλην όμως, λόγο της αποχής των δικηγόρων, θα επέδιδε την αγωγή προς γνώση στον Δήμο Τυρνάβου διότι  ήταν αδύνατη η εκτέλεση της απόφασης πριν την λήξη της αποχής των δικηγόρων.

Πεπεισμένη ότι είχε εκδοθεί η απόφαση κατά του Δήμου και ότι είχε επιδοθεί αυτή στον Δήμο Τυρνάβου, καλόπιστα, αρχικά το Μάρτιο, επισκέφθηκα το γραφείο του δημάρχου, τον οποίο γνωρίζω προσωπικά, ζητώντας του την εξόφληση της οφειλής. Περί τα τέλη Ιουνίου επισκέφθηκα ξανά το γραφείο του δημάρχου μαζί με τη δικηγόρο μου,  και απαίτησα από τον Δήμαρχο μια οριστική απάντηση για το ποτέ θα εξοφληθεί η οφειλή, δεδομένου μάλιστα ότι, σύμφωνα με τα λεγόμενα της δικηγόρου μου, η απόφαση είχε επιδοθεί στο Δήμο Τυρνάβου.

Αρχές Ιουλίου, που έληξε η αποχή των δικηγόρων, η ως άνω δικηγόρος μου είπε ότι επέδωσε και την επιταγή προς πληρωμή στο Δήμο Τυρνάβου και με διαβεβαίωσε ότι άμεσα θα εισέπραττα το οφειλόμενο ποσό ακόμη και με κατάσχεση περιουσίας του Δήμου.

Στις 18.7.2016 δημοσίευσα, στον ισότοπο της ιστοσελίδας paidis.com όπου και αναρτήθηκε, επιστολή  μου, με την οποία εξέφραζα τα παράπονά μου για την συμπεριφορά του Δημάρχου σε βάρος μου, για το γεγονός της μη εξόφλησης της οφειλής εκ μέρους του δήμου, παρότι έχει εκδοθεί σχετική απόφαση που υποχρέωνε το δήμο στην καταβολή του οφειλόμενου ποσού για τις υπηρεσίες που παρείχα ως επαγγελματίας, αλλά και για το γεγονός ότι ο δήμος άσκησε ανακοπή κατά της εκτέλεσης, όπως με ενημέρωσε η δικηγόρος μου.

Στις 19.7.2016 αναρτήθηκε στην ως άνω αναφερόμενη ιστοσελίδα η απάντηση του Δημάρχου Τυρνάβου κ. Παναγιώτη Σαρχώση, στην οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι: «…Μας προξενεί απορία το γεγονός ότι για την οικονομική διαφορά που «έχει κερδίσει» στα δικαστήρια η γνωστή επαγγελματίας, ουδέποτε κοινοποιήθηκε κατά τον τύπο που θέλει ο νόμος στον Δήμο μας, σχετική απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Επομένως απουσία νόμιμου τίτλου δεν δύναται ουδεμία υπόσχεση πληρωμής να χορηγηθεί ούτε από τον Δήμαρχο, ούτε επίσης από άλλο αρμόδιο όργανο του Δήμου. Κατά συνέπεια η «θιγόμενη» επαγγελματίας θα πρέπει να αναζητήσει αλλού τους λόγους της μη κοινοποίησης και φυσικά της μη υλοποίησης της «σχετικής απόφασης».

Μόλις διάβασα την απάντηση του Δημάρχου, αμέσως, κάλεσα την δικηγόρο μου και ζήτησα να συναντηθούμε προκειμένου να μου δώσει την εκδοθείσα απόφαση καθώς και την έκθεση επίδοσης αυτής. Συναντηθήκαμε το απόγευμα της 19ης Ιουλίου 2016 στο κατάστημά μου και παρουσία του συζύγου μου και ενός άλλου τρίτου προσώπου μου  ενεχείρισε την υπ’ αριθμ. 415/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας (τακτική διαδικασία), με διαδίκους εμένα και το Ν.ΠΔ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Τυρνάβου».

Κατόπιν αιτήσεώς μου, που κατετέθει  στο Ειρηνοδικείο Λάρισας, στις 26.7.2016 εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 170/2016 Βεβαίωση του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Λάρισας με την οποία ο γραμματέας του Ειρηνοδικείου Λάρισας, βεβαιώνει  ότι δεν έχει εκδοθεί από το παρόν Δικαστήριο η με αριθ. 415/2015 απόφαση με διαδίκους εμένα και το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Όπως είναι αυτονόητο πρόκειται για ανύπαρκτη και  κατασκευασμένη απόφαση από την πρώην δικηγόρο μου, από την οποία  ανακάλεσα την εντολή μου από τον χειρισμό της υπόθεσης και έχω ήδη καταθέσει αναφορά στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας.

Μετά ταύτα, προς αποκατάσταση της αλήθειας, επισκέφθηκα το γραφείο του Δημάρχου, τον οποίο και ενημέρωσα για τα παραπάνω αναφερόμενα και του ζήτησα συγγνώμη για τον έντονο τρόπο με τον οποίο αξίωνα να καταβάλει σε μένα το οφειλόμενο ποσό, και για τον ατυχή και λανθασμένο τρόπο διαχείρισης του όλου θέματος, την οποία και αποδέχθηκε.

Με την παρούσα  δηλώνω δημοσίως την εκτίμησή μου προς τον Δήμαρχο Τυρνάβου κο Παναγιώτη Σαρχώση και τον  ευχαριστώ για την πρωτοβουλία ενημέρωσης του Δ.Σ. όσον αφορά την  οικονομική εκκρεμότητα που υφίσταται και  η οποία με ταλαιπωρεί επί σειρά ετών, καθώς επίσης και για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων που αφορούν την μισθωτική σχέση του δημοτικού καταστήματος που μισθώνω.

Επίσης ευχαριστώ το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου το οποίο αποδέχθηκε την εισήγηση – πρόταση του κ. Δημάρχου για την τακτοποίηση της ανωτέρω υφιστάμενης οικονομικής εκκρεμότητας”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com