ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ανακοίνωση των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων (ΣΥΝΕΚ)

Στις τελευταίες δηλώσεις του ο Υπουργός Παιδείας – μετά τη συνάντηση της Παρασκευής με εκπροσώπους ΔΟΕ – ΟΛΜΕ για τις υπηρεσιακές μεταβολές του Σεπτέμβρη (τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, καθορισμός κενών και πλεονασμάτων), 

αναφέρθηκε αόριστα σε κάποιους κύκλους που προσπαθούν να υπονομεύσουν την πρόθεσή του να λειτουργήσουν τα σχολεία χωρίς κενά από τις 12/9.  Στη διορθωτική της πρώτης (135933/Ε1/23-8-16) δεύτερη εγκύκλιο, υπάρχει η μεταφορά των ημερομηνιών των διαδικασιών κατά 5 ημέρες και η απόσυρση της αναφοράς σε υποχρεωτική μετακίνηση των πλεοναζόντων εντός της περιφέρειας.

Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα παραμένει τόσο ασφυκτικό, που η τήρησή του εμποδίζει τον προσδιορισμό των πραγματικών κενών και στην ουσία ακυρώνει τις νόμιμα προβλεπόμενες διαδικασίες για αυτή τη φάση των υπηρεσιακών μεταβολών.

Επισημαίνουμε και επιμένουμε:

Οι υπηρεσιακές μεταβολές του Σεπτέμβρη για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και τον καθορισμό των κενών των σχολικών μονάδων, δεν είναι ούτε πολυτέλεια, ούτε γραφειοκρατία για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, αλλά αντικειμενική, ζωντανή διαδικασία διαφάνειας, δημοκρατίας και σεβασμού των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Αν παραβιασθούν αυτές οι διαδικασίες, θα κυριαρχήσει η αδιαφάνεια, η αυθαιρεσία και το ρουσφέτι, που θα δηλητηριάσουν το κλίμα στο σχολείο,  από το ξεκίνημα κιόλας της νέας σχολικής χρονιάς. Ταυτόχρονα, για να ρυθμιστούν τα κενά και τα πλεονάσματα, θα επέλθουν αναγκαστικά  συνεχείς αλλαγές τοποθετήσεων εκπαιδευτικών στα σχολεία -και επομένως και αλλαγές διδάσκοντος καθηγητή μέσα στα τμήματα- πράγμα που θα έχει αρνητικό παιδαγωγικό αντίκτυπο στους μαθητές και θα αποδιοργανώσει τη λειτουργία των σχολείων.

Η έγκαιρη κάλυψη των κενών και η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων είναι πάγιο αίτημά μας και υποχρέωση του Υπουργείου. Στις δεδομένες συνθήκες που διαμορφώθηκαν – όχι βέβαια με ευθύνη των εκπαιδευτικών – η μόνη εφικτή πρόταση που διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, την έγκαιρη πρόσληψη των αναπληρωτών και την ομαλή λειτουργία των σχολείων περιλαμβάνει: εκτίμηση κενών καταρχήν από κάθε ΠΥΣΔΕ, πρόσληψη αναπληρωτών, ολοκλήρωση διαδικασιών βάσει των ΠΔ 50 και 100 για κενά και τοποθέτηση μονίμων εκπαιδευτικών, τοποθετήσεις αναπληρωτών.

Είναι προφανές ότι απαιτείται η δημιουργία ενός νέου χρονοδιαγράμματος – μεταθέσεων, αποσπάσεων, εγγραφών και δηλώσεων μαθητών – καθώς και μαζικοί διορισμοί μονίμων σε όλα τα πραγματικά κενά, ώστε και οι αναπληρωτές να προσλαμβάνονται πριν από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς. Προς το παρόν το ΥΠΠΕΘ πρέπει να άρει την εφαρμογή της εγκυκλίου και με εκτίμηση των κενών να διορίσει άμεσα το μεγαλύτερο ποσοστό των αναπληρωτών.

Οι προοδευτικές αλλαγές στην εκπαίδευση έχουν και πρόσημο και διαδικασίες. Η ουσιαστική χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, οι προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών και γενικότερα οι αντιστάσεις στις μνημονιακές επιβολές αποτελούν καθοριστικά κριτήρια.

Τις αμέσως επόμενες μέρες, οι ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τους αιρετούς και τους εκπαιδευτικούς,  οργανώνοντας τις παρεμβάσεις τους,  θα διεκδικήσουν αγωνιστικά την τήρηση των προβλεπόμενων από τους νόμους διαδικασιών, υλοποιώντας την απόφαση του ΔΣ της ΟΛΜΕ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com