ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Συνεδρίασε η επιστημονική επιτροπή για την Ποιότητα και την Καινοτομία της Υγείας για τα  Νοσοκομεία της Λάρισας, η οποία συστήθηκε με απόφαση του διοικητή κ. Παναγιώτη Νάνου με τη συμμετοχή των αναπληρωτών διοικητών Δημήτρη Λιόλιου και Ανθής Χαλιβέρα.

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν ο σχεδιασμός δράσεων για την βελτίωση της Ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας και η ανάπτυξη της Καινοτομίας στα Νοσοκομεία της Λάρισας, με εισηγητή τον διοικητή κ. Παναγιώτη Νάνο. Αποφασίστηκαν οι άξονες των δράσεων οι οποίοι θα είναι κοινοί για τα δύο Νοσοκομεία, ενώ κάποιες δράσεις θα είναι προσαρμοσμένες στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των Νοσοκομείων.

Αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Ανάπτυξη και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού προτύπου για την πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με προτεραιότητα εφαρμογής το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Β) Την διοργάνωση Ημερίδας για την Ποιότητα και Καινοτομία στα Νοσοκομεία της Λάρισας την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016.

Γ) Αισθητικές και άλλες παρεμβάσεις, όπως είναι δενδροφύτευση στον εξωτερικό χώρο του Πανεπιστημιακού, και αναπλάσεις κτιρίων και χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ.

Δ) Ορθολογική διαχείριση των νοσοκομειακών απορριμμάτων με στόχο την μείωση του κόστους απομάκρυνσης και την αξιοποίηση αυτών μέσω της ανακύκλωσης.

Ε) Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ποιότητας και καινοτομίας, καθώς και σε ανάλογα διεθνή δίκτυα.

Αποφασίστηκε επίσης να προταθεί στις εκπαιδευτικές μονάδες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΑΕΙ-ΤΕΙ) και τους φορείς αυτοδιοίκησης του Νομού Λάρισας με τη συμμετοχή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας  η συνεργασία προκειμένου να προωθηθεί η Καινοτομία της Υγείας στα Νοσοκομεία, με τελικό στόχο η Λάρισα να καταστεί εθνικό κέντρο αναφοράς για την Καινοτομία της Υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Ποιότητα και Καινοτομία της Υγείας εντάσσεται στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να συνδεθεί με διάφορες μορφές της Οικονομίας και της παραγωγής. Ειδικότερα για την χώρα μας καινοτόμες ιδέες και πρακτικές μπορούν να συνεισφέρουν στην βελτίωση της Ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Αυτό έχει θετικά αποτελέσματα για τα Νοσοκομεία διότι μειώνουν το κόστος λειτουργίας και αυξάνουν την αποδοτικότητα των μονάδων υγείας, ενώ για τον ίδιο τον ασθενή υπάρχουν πολλαπλά θετικά αποτελέσματα.

NANOS2Η επιστημονική επιτροπή αποτελείται από τους ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Διοικητή του νοσοκομείου (συντονιστής), ΣΑΚΚΑ ΛΑΖΑΡΟ, καθηγητή Παθολογίας – Ρευματολογίας, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Λ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, Δ/ντή Παθολογικής Ογκολογίας, Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΓΝΛ. ΑΛΑΜΑΝΤΑΡΩΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΤΕ Μαιών, Υπεύθυνη του Γραφείου Ποιότητας και Καινοτομίας του ΠΓΝΛ και ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, κατηγορίας – κλάδου ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας- Βιολογίας, Υπεύθυνη Ποιότητας του ΓΝΛ

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα για να σχεδιάσει το πρόγραμμα της Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com