ΞΕΚΙΝΑ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού  8.370.481,20 ευρώ, μεταξύ των οποίων και ο ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση Αγ. Σοφίας στο δρόμο Λάρισας – Τυρνάβου, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αναλυτικά στην Π.Ε. Λάρισας εγκρίθηκαν τα εξής:

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντηρήσεις ασφαλτικών 2016 Π.Ε Λάρισας» Προϋπολογισμού: 245.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Ανάδειξη μειοδότη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Φύλαξη εγκαταστάσεων και δομών της Λίμνης Κάρλας». Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση  ηλεκτροφωτισμού  διασταύρωσης  οδικού  δικτύου  Λάρισας – Τυρνάβου  με  Αγιά  Σοφιά», Προϋπολογισμού:  45.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση διαγωνισμού του έργου: «συντήρηση οδικού δικτυού ανατολικού τομέα Π.Ε Λάρισας», Προϋπολογισμού: 800.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση διαγωνισμού του έργου: «συντήρηση οδικού δικτυού δυτικού τομέα Π.Ε Λάρισας», Προϋπολογισμού: 800.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση αποτελέσματος  δημοπρασίας της 2-08-2016 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση & καθαρισμός τάφρων τροφοδοσίας Λίμνης Κάρλας», προϋπολογισμός έργου: 322.400,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση διαγωνισμού του έργου: «Συμπληρωματικά τεχνικά έργα στην επαρχιακή οδό Π.Ε. Λάρισας4» Προϋπολογισμού: 245.000,00 € (με ΦΠΑ).

Στις υπόλοιπες Π.Ε. οι εγκρίσεις αφορούν:

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ11Β Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου Μαγνησίας» Προϋπολογισμός έργου: 2.050.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου έτους 2016-2017» Προϋπολογισμός έργου: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)

– «Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός υδατορεμάτων Π.Ε. Μαγνησίας έτους 2016» Προϋπολογισμός έργου: 149.550,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Σταθεροποίηση και αποκατάσταση αστοχιών   λόγω των κατολισθητικών φαινόμενων στην Ε.Ο. Βόλου-Τσαγκαράδας-Ζαγοράς (ΧΘ 42+000 & ΧΘ 48+000)», έγκριση δέσμευσης πίστωσης, Προϋπολογισμός έργου: 1.740.500,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Έργα βελτίωσης της ασφαλείας τεχνικών του οδικού δικτύου ΠΕ Τρικάλων 2016», προϋπολογισμού: 150.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Διαγράμμιση οδοστρώματος σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της  Π.Ε. Τρικάλων 2016», προϋπολογισμού:150.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου περιοχής Πύλης – Φαρκαδόνας Π.Ε. Τρικάλων 2016», προϋπολογισμού:  300.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου αποχέτευσης οβριών σήραγγας Μεσοχώρας» προϋπολογισμού 175.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση της μελέτης: «Συμπληρωματικές μελέτες για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργικότητα της γεφύρας του Πηνειού ποταμού επί της οδού Καλαμπάκας – Διάβας» προϋπολογισμού 37.200,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση  διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες, μετασχηματιστές κλπ) για συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Τρικάλων 2016»,  προϋπολογισμού 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση Διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια υλικών για τη βελτίωση της σήμανσης και της ασφάλειας τεχνικών του ορεινού οδικού δικτύου Π.Ε Τρικάλων 2016», προϋπολογισμού 73.800,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών προκληθεισών από πλημμύρες κατά την περίοδο 2015-2016 στην περιοχή του Δήμου Πύλης» προϋπολογισμού 200.000 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών προκληθεισών από πλημμύρες κατά την περίοδο 2015-2016 στην περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας» προϋπολογισμού 99.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού προς Μηλιά  Τρικάλων εργολαβία 2016» προϋπολογισμού 150.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση βελτίωση ηλεκτροφωτισμός του οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού 73.631,20 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός ποταμών και συλλεκτήρων Π.Ε Καρδίτσας» Προϋπολογισμός: 180.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός τεχνικών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας – χρήση 2016». Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com