ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 – ΠΕ11

Συνεχίστηκε η επεξεργασία των στοιχείων για τα μόρια και τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 έως ΠΕ11, οι οποίοι είτε είναι υπεράριθμοι είτε ζήτησαν βελτίωση είτε ήλθαν στο ΠΥΣΔΕ Λάρισας με απόσπαση.

Τα μόρια και οι προτιμήσεις όπως δημοσιοποιήθηκαν ανεπισήμως έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com