ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν όσοι παράγουν απορρίμματα από κηπευτικές εργασίες, προβλέπει ο νέος κανονισμός καθαριότητας του δήμου Τυρνάβου που τέθηκε ήδη σε διαβούλευση και ο οποίος απειλεί με πρόστιμα τους παραβάτες.

Πιο συγκεκριμένα για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών προβλέπονται τα εξής:

  • Φύλλα ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λπ., συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση απορριμμάτων που δεν είναι τοποθετημένα σε σάκους επί του πεζοδρομίου (ασυσκεύαστα), επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο.
  • Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κ.λπ., συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά σε ποσοστό 100% και να μην αναμιγνύονται με τα λοιπά ογκώδη απόβλητα. Ο υπεύθυνος υποχρεούται να οδηγεί τις ποσότητες στο Πράσινο Σημείο του Δήμου, σύμφωνα με το ΤΣΔΑ.

Σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής των ανωτέρω, τα απορρίμματα αυτά δεν πρέπει να βγαίνουν προ της αποκομιδής τους στο πεζοδρόμιο και για την συλλογή τους ο υπεύθυνος υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία καθαριότητας. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο.

  • Υπόλοιπα χώματος, μπάζα, κοπροχώματα, αδρανή υλικά, κ.λπ. απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα ή, κατόπιν συνεννόησης, από το Δήμο, με την καταβολή συμφωνημένου ποσού. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο.

Σε περίπτωση που ο πολίτης επιθυμεί αποκομιδή ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων, υποχρεούται να ειδοποιήσει και να πληρώσει στο Δήμο ποσό (τέλος) που θα ορίζεται κατά περίπτωση από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του αρμοδίου αντιδημάρχου καθαριότητας, για κάθε δρομολόγιο αποκομιδής και να τα εκθέσει την ημερομηνία που ο Δήμος μπορεί να ανταποκριθεί στην αποκομιδή τους, διαφορετικά θεωρείται ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων και τιμωρείται με πρόστιμο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com