ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Η ιστορική Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας είναι Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό έργο και ανήκει στον ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ. Στη Σχολή λειτουργούν δύο ειδικότητες α) Τεχνιτών Αγροτικών Μηχανημάτων και β) Τεχνιτών Ζωοτεχνίας, προσφέροντας διετή εκπαίδευση στους μαθητές της,

οι οποίοι  προέρχονται απ’ όλη την χώρα.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :

Η Αβερώφειος προετοιμάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των ηλικιών, τελειόφοιτους τουλάχιστον  της Α΄Λυκείου, για μια σίγουρη επαγγελματική σταδιοδρομία ως Τεχνίτες Αγροτικών Μηχανημάτων ή Ζωοτεχνίας,  παρέχοντάς τους τη δυνατότητα επαγγελματικής κατοχύρωσης και κοινωνικής αναγνώρισης, μέσω ενός σύγχρονου συστήματος αγροτικής αρχικής εκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :

Τα μαθήματα που διδάσκονται στις δυο ειδικότητες είναι θεωρητικά και εργαστηριακά . Το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η Σχολή εφαρμόζει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα άρτιας θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης με σύγχρονες τεχνικές και μηχανήματα. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται στα εργαστήρια γεωργικών μηχανημάτων, μηχανολογίας, γεωργικής τεχνικής-αρδεύσεων, Φυτικής και Ζωϊκής παραγωγής, ηλεκτροτεχνίας καθώς και στα επιμέρους τμήματα του Αγροκτήματος της Σχολής ( μεγάλη καλλιέργεια, βουστάσιο, χοιροστάσιο, πτηνοτροφείο κλπ). Επιπλέον οι μαθητές διδάσκονται τη χρήση Η/Υ και τους δίνεται η δυνατότητα ομαδικής παρουσίασης έργου με δαπάνη της Σχολής

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ :

Οσοι μαθητές το επιθυμούν μπορούν να διαμείνουν στο Οικοτροφείο της Σχολής το οποίο τους παρέχει δωρεάν στέγαση και σίτιση καθώς και όλα τα μέσα για μια άνετη και υγιεινή διαβίωση. Επιπλέον , οι εγκαταστάσεις της Σχολής διαθέτουν χώρους άθλησης, αίθουσα ψυχαγωγίας και αίθουσα Η/Υ.

Η Αβερώφειος ΕΠΑ.Σ παρέχει πρακτική άσκηση υψηλού επιπέδου, δωρεάν διετή εκπαίδευση, διαμονή, διατροφή, αναβολή στράτευσης, δωρεάν εκπαιδευτικές εκδρομές.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ :

Στους αποφοίτους μαθητές της Σχολής χορηγείται Πτυχίο , παρέχοντας τους την δυνατότητα  να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους θέσεις ή να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com