ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου στις 8:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Χορήγηση δικαιώματος εμφιάλωσης πόσιμου νερού στην εταιρία ΝΕΡΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ με το διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΑΛΟΣ ΕΠΕ» Εισηγητής: Δήμαρχος
 2. Περί του δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων υδάτων Εισηγητής: Δήμαρχος
 3. Περί όρων σύμβασης παραχώρησης δικαιώματος εμφιάλωσης πόσιμου νερού Εισηγητής: Δήμαρχος
 4. Πρόθεση αγοράς κτιρίου κληροδοτήματος «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ», για τη δημιουργία Ξενώνα στην Κρανιά του Δήμου Τεμπών Εισηγητής: Δήμαρχος
 5. Συμπλήρωση Πίνακα Εγγραφής Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
 6. Ορισμός υπολόγου για το έργο: «Διαμόρφωση γηπέδου 5Χ5 στα Αμπελάκια Δήμου Τεμπών» Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
 7. Επί αιτήματος ΝΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 8. Επί αιτήσεως ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ Βασιλικής Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
 9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανακατασκευή του παλιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Γόννων» (ανάδοχος Μόκα Ιωάννα, Αρ. Μελ. 02/2016) Εισηγητής: Τεχν. Υπηρ. / Τσεργάς Κων.
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση υδρ. Γεώτρησης ‘ΕΛΙΑΣ’» Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 11. Επί της αριθ. 37/2016 αποφάσεως ΔΟΠΑΠΕΠΤ «3η αναμόρφωση» Εισηγητής: Καρατέγος Μιχ.
 12. Αναπλήρωση τακτικού μέλους ΔΟΠΑΠΕΠΤ, Εισηγητής: Προεδρείο
 13. Επί αιτημάτων για Διαγραφές ποσών κ.λ.π. Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
 14. Αποδοχή & Έγκριση Προγραμμάτων Γ.Γ. Αθλητισμού, περιόδου 2016-2017 Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
 15. Επί της αριθ. 49/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Εισηγητής: Σαϊτης Αστ.
 16. Έγκριση της αριθ. 76/2016 απόφ. ΔΕΥΑΤ «Επαναπροσδιορισμός Τέλους άρδευσης οικισμού Ελιάς ενότητας Γόννων» Εισηγητής: Δήμαρχος
 17. Παράταση μισθώσεων Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
 18. Ονοματοθεσία γηπέδου ποδοσφαίρου Πυργετού Εισηγητής: Δήμαρχος
 19. Περί πρόθεσης μίσθωσης Εισηγητής: Τσεργάς Κων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com