ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΣΤΕΜΦΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Εν όψει της έναρξης της νέας αποστακτικής περιόδου 2016-2017, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Λάρισας, σε εφαρμογή του με αρ. 4239/122876/2-10-2014 εγγράφου του Υ.Π.Α.Π.Ε., ενημερώνει ότι οι Βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων θα χορηγούνται μόνο κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής

(μέσω της ιστοσελίδας http://e-services.minagric.gr του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων).

Συνεπώς, οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά, και το άρθρο 11 της Υ.Α. 1011/21054/18-2-2016 (ΦΕΚ 486Β).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται εγκαίρως, στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Λάρισας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Α.Δ. Ταυτότητας ή/και εξουσιοδότηση), για να υποβάλλουν αίτηση εκτύπωσης της δήλωσης συγκομιδής και έκδοσης βεβαίωσης αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων.

Oι σχετικές αιτήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr), ακολουθώντας τις επιλογές: «Ενημέρωση», «Γεωργικά θέματα», «Π.Ε. Λάρισας» και τέλος «Ενημέρωση», με ελεύθερη πρόσβαση.

Οι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο με έκταση μικρότερη από 1στρ για οικογενειακή χρήση, οι οποίοι απαλλάσσονται της υποχρέωσης για υποβολή δήλωσης συγκομίδης, οφείλουν να προσκομίσουν και το Αμπελουργικό Μητρώο.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση/πληροφορία και συνεργασία, στα τηλέφωνα:

2413511-171, -136, -138                     Λάρισα

2493029-710, -713                              Ελασσόνα

2492022251                                        Τύρναβος

2491022294                                        Φάρσαλα

2495051484                                        Συκούριο

2495041204                                        Πυργετός

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ