ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Ανακοίνωση του επικεφαλής της παράταξης «Δράση Πολιτών» Στ. Ροντούλη

Καθημερινά σχεδόν, η «Δράση Πολιτών» δέχεται διαμαρτυρίες Αμπελωνιτών εξαιτίας του απαρχαιωμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, που καθορίζει το καθεστώς των χρήσεων γης.

Έτσι, κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν μπορούν να τα εκμισθώσουν στους ενδιαφερόμενους, ενώ κάποιοι επαγγελματίες – επιχειρηματίες, που έχουν την πρόθεση να «ρίξουν» στην αγορά ζεστό επενδυτικό χρήμα, δεν μπορούν να το πράξουν, διότι το ΓΠΣ του 1988 τούς στερεί τη δυνατότητα να εφοδιαστούν με την απαιτούμενη άδεια χρήσης γης από το Πολεοδομικό Γραφείο Τυρνάβου.

Εμφανώς, τα αποτελέσματα της κατάστασης αυτής είναι αρνητικά για την τοπική οικονομία και, ειδικότερα, για το επίπεδο της απασχόλησης στον Αμπελώνα. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχισθεί, καθώς συσσωρεύει στην περιοχή πλήθος οικονομικών δυσλειτουργιών.

Η λύση, που βεβαίως επείγει, πρέπει να δοθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας), στη βάση μιας διευρυμένης θεώρησης του ΓΠΣ και με την οπτική της επερχόμενης αναθεώρησης του ΓΠΣ, που προτείνει για το σύνολο σχεδόν του Αμπελώνα το χαρακτηρισμό της Γενικής Κατοικίας, ο οποίος επιτρέπει μια πληθώρα χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το Πολεοδομικό Γραφείο Τυρνάβου πρέπει να κινηθεί τάχιστα προς την κατεύθυνση αυτή, για να εξομαλύνει την οικονομική ζωή του Αμπελώνα και για να δώσει «ανάσες χρόνου» στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες – επαγγελματίες, οι οποίοι έτσι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να αναμένουν την αναθεωρημένη έκδοση του ΓΠΣ, η οποία μπορεί και να χρονοτριβήσει.

Εξάλλου, δεν μπορούν να υπάρξουν πολίτες δύο ταχυτήτων: εκείνοι δηλαδή που ήδη λειτουργούν εντός του υφιστάμενου ΓΠΣ και εκείνοι που εμποδίζονται να λειτουργήσουν εξαιτίας του υφιστάμενου ΓΠΣ. Η ισότητα έναντι των νόμων και οι αρχές της χρηστής διοίκησης θα πρέπει να πρυτανεύσουν, προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες κοινωνικές εντάσεις και διαιρέσεις. Ο νοών νοείτω.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com