ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

Δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου δήμου Τυρνάβου θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη  4 Οκτωβρίου, αφού η πρώτη που θα ξεκινήσει στις 7 μ.μ. είναι ειδική συνεδρίαση και αφορά την εκλογή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου, μετά από την ανεξαρτητοποίηση Δ.Σ. της πλειοψηφίας.

Η δεύτερη συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 7.30 μ.μ. είναι η τακτική συνεδρίαση και κατά τη διάρκειά της θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση για τα κόκκινα δάνεια.
 2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση του Πυρήνα Α-Μαζικού Αθλητισμού της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνα».
 3. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2016.
 4. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Τυρνάβου.
 5. Επί αιτήσεως της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ Α.Ε.», με την οποία ζητά την ανταλλαγή αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας της με αγροτεμάχια του Δήμου Τυρνάβου. – Ορισμός Εκτιμητικής Επιτροπής.
 6. Εκλογή Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου Τυρνάβου, στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας. (ανεξαρτητοποίηση Δ.Σ.)
 7. Ανασυγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Τυρνάβου.
 8. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά».
 9. Ανασυγκρότηση οργάνων διοίκησης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Περιοχής Τυρνάβου – Αμπελώνα (Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α.).
 10. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τυρνάβου (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)
 11. Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης 28ης Οκτωβρίου του Δήμου Τυρνάβου. – Ψήφιση πίστωσης.
 12. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου.
 13. Διόρθωση εμβαδού εκμισθωμένης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Δελερίων.
 14. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού. – Αίτηση Πάππη Θωμά.
 15. Πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας Λάρισας στο Δήμο Τυρνάβου.
 16. Μεταβίβαση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών – Αίτηση Μπαλάφα Ζωής.
 17. Ανάκληση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. – Αίτηση κ. Ανδρεάδη Χρήστου.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com