ΚΕΝΟ «ΚΟΙΝΟ» 3ΩΡΟ

Ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΜΕ Λάρισας

Οι πολύ μεγάλες επεμβάσεις του Υπουργείου στις ώρες των μαθημάτων, προκαλούν περισσότερες μετακινήσεις συνάδελφων από τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα μπορεί να κάνουν μάθημα, από την 1η μέχρι και την 6η ή την 7η ώρα, προκειμένου να βγει το πρόγραμμα.

Πολλοί συνάδελφοι περιπλανώνται σε 2, 3, 4, ίσως και 5 σχολεία, προκειμένου να καλύψουν το υποχρεωτικό τους ωράριο. Σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να μετακινηθούν την ίδια μέρα σε δυο σχολεία διαφορετικά και σε αρκετή απόσταση μεταξύ τους. Αυτό από μόνο του, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην σύνταξη των προγραμμάτων, μαζί με τη σταθερή μέρα για ενημέρωση των γονέων, που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ο προγραμματισμός αυτός, με τον επιπλέον περιορισμό του κενού κοινού 3ωρου δε μπορεί να λειτουργήσει. Οι παρενέργειες στο πρόγραμμα των σχολείων είναι μεγάλες. Συγκεκριμένα μαθήματα, που μέχρι τώρα αποφεύγονταν να διδάσκονται τις τελευταίες ώρες, θα πάνε υποχρεωτικά εκεί. Θα υπάρχουν συνάδελφοι που την μία ημέρα θα έχουν έξι ή επτά συνεχόμενες διδακτικές ώρες και την επομένη μία, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ποιότητα του εκπαιδευτικού τους έργου. Επιπλέον θα αναγκάζονται οι γονείς να έρχονται δύο ή τρεις ημέρες στο σχολείο για να ενημερωθούν, αφού θα είναι αδύνατο να ορισθεί συγκεκριμένη ημέρα ενημέρωσης.

Επομένως, αποτελεί αυταρχική υπερβολή να απαιτείται από όλα τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους, για να «διευκολυνθούν» οι σχολικοί σύμβουλοι για κάποιες ελάχιστες επισκέψεις στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Επίσης, οι σύμβουλοι μετά την ανάληψη και διοικητικών αρμοδιοτήτων (έγκριση ωρολογίου προγράμματος κλπ) επιβάλλεται να μην εξελιχθούν σε νέους επιθεωρητές.

Για όλους αυτούς τους λόγους καλούμε:

Τους Συλλόγους Διδασκόντων, να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική και παιδαγωγική πλευρά του ωρολογίου προγράμματος κι όχι τη συγκεκριμένη οδηγία για το κοινό κενό τρίωρο.

Τους Σχολικούς Συμβούλους, να καταθέσουν προγραμματισμό των επισκέψεων τους στα σχολεία, ώστε το κάθε ένα την ημέρα της επίσκεψής τους να κάνει τη σχετική τροποποίηση στο πρόγραμμά του. Επίσης, να αποφεύγουν με κάθε τρόπο αυταρχικές συμπεριφορές, που δεν συνάδουν καθόλου με τον κύριο ρόλο τους, τον παιδαγωγικό.

Να μη λάβουν υπόψιν το υπ’ αριθμ. 19079/12-9-16 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Λάρισας με θέμα «Ρύθμιση προγράμματος για κοινό τρίωρο κενών εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας», αλλά την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Το Δ.Σ θα επιδιώξει άμεσα συνάντηση με τον Προϊστάμενο Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την διευθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com