ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

Δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου δήμου Τεμπών θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 25 Οκτωβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι. 

Η πρώτη συνεδρίαση είναι ειδική και θα ξεκινήσει στις 7:00 μ.μ. με θέμα της ημερήσιας διάταξης την Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού  Δήμου Τεμπών, οικ. έτους 2015.

Η δεύτερη συνεδρίαση είναι η τακτική και θα ξεκινήσει στις 8:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αναμόρφωση (9η ) προϋπολογισμού
 2. Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Καταστάσεων Α’ τριμήνου 2016
 3. Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Καταστάσεων B’ τριμήνου 2016
 4. Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Καταστάσεων Γ’ τριμήνου 2016
 5. Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων έτους 2017
 6. Συμπλήρωση Πίνακα Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τεμπών
 7. Ανανέωση εκμίσθωσης Δημοτικού Ξενώνα Ραψάνης
 8. Μετονομασία, ονοματοθεσία στους Γόννους Εισηγητής
 9. Προσδιορισμός ειδικοτήτων για ΣΟΧ 2/2016
 10. Ορισμός μελών για την συγκρότηση 3μελής Επιτροπή Χορήγησης Βεβαιώσεων Λαϊκών Αγορών
 11. Εκδήλωση ενδιαφέροντος Δήμου Τεμπών, για συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 με κωδ. Πρόσκλησης 019, α/α ΟΠΣ: 1663 με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
 12. Έγκριση της 14/2016 Προμελέτης για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED”
 13. Εκδήλωση ενδιαφέροντος Δήμου Τεμπών, για ένταξη στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.ΕΠ) & του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, για Αντικατάσταση Φωτισμού
 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση γηπέδου 5Χ5 στα Αμπελάκια»
 15. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕ ΚΑΠΗ ΡΑΨΑΝΗΣ»
 17. Έγκριση παράτασης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΓΑΝΗΣ»
 18. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΕΛ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»
 19. Επί αιτημάτων για Διαγραφές ποσών κ.λ.π.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε  ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 25.10.2016, ημέρα Τρίτη κ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com