91 ΝΕΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας συστήνονται κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως εξής:

Α) Κλάδος ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας

Β) Κλάδος ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας

Γ) Κλάδος ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

Δ1)Κλάδος ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών

Δ2) Κλάδος ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης

Ε1) Κλάδος ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων Α.Ε.Ι.

Ε2) Κλάδος ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.

Βάσει αυτής της απόφασης συστήνονται και θέσεις τις οποίες θα καλύψουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ήδη υπηρετούν και μισθοδοτούνται από τον τακτικό Π/Υ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΕΦ.19-210) και οι οποίοι μετατάχθηκαν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Από τις θέσεις αυτές  στη διεύθυνση α/βαθμιας εκπαίδευσης νομού Λάρισας συστήνονται 91 θέσεις οι οποίες ανά κλάδο κατανέμονται ως εξής:

ΠΕ 05 25,  ΠΕ 07 7, ΠΕ08 10, ΠΕ 19-20  47, ΠΕ 32 2.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ