ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Επιστολή του προϊστάμενου β/βαθμιας εκπαίδευσης και προέδρου του υπηρεσιακού συμβουλίου Γιάννη Καψάλη

Ολοκληρώνοντας  τον κύκλο των τοποθετήσεων στις σχολικές μονάδες, με τις τοποθετήσεις  για διοικητικό έργο  θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ  στον τρόπο που  έγιναν και ιδιαίτερα στους κανόνες και τη διαφάνεια.

Το ΠΥΣΔΕ προχώρησε για πρώτη φορά στην ανακοίνωση της διαδικασίας και τη δημοσιοποίηση των πινάκων με τα μόρια και τις προτιμήσεις  στις  τοποθετήσεις για την άρση των οργανικών υπεραριθμιών τον περασμένο  Ιούνιο.

Στην κάλυψη  των λειτουργικών κενών το Σεπτέμβριο, θέση μου αλλά και θέση της πλειοψηφίας των μελών του ΠΥΣΔΕ ήταν ότι θα έπρεπε να ακολουθηθεί ανάλογη διαδικασία άρα και χρήση των ομάδων . Για το τελευταίο υπήρξε αμφισβήτηση κατά πόσο αυτό ήταν νομότυπο. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι η Δ/νση μετά και από τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας του ΠΥΣΔΕ,  ζήτησε από  το ΥΠΠΕΘ πριν αρκετό καιρό διευκρίνιση για την δυνατότητα χρήσης  των ομάδων και στη διαδικασία άρσης των λειτουργικών κενών. Λίγο πριν την έναρξη των διαδικασιών  η αναγκαιότητα χρήσης  των ομάδων επιβεβαιώθηκε με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργού παιδείας.  Έτσι το ΠΥΣΔΕ ανακοίνωσε τους κανόνες και τη διαδικασία των τοποθετήσεων βήμα προς βήμα. Μετά την επεξεργασία των πινάκων και τις απαραίτητες διορθώσεις ώστε να είναι ανακοινώσιμοι, δημοσιοποιήθηκε ο πίνακας μορίων και προτιμήσεων ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και να δοθεί η δυνατότητα να διορθωθούν ενδεχόμενα λάθη.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους τους συναδέλφους ότι δεν έγινε –συνειδητά τουλάχιστο-καμιά παρέκκλιση από τους κανόνες που θεσπίστηκαν. Ό,τι ενδεχομένως δεν έγινε σωστά οφείλεται σε (ελάχιστα) λάθη τα οποία διορθώθηκαν αμέσως.

 Θα ήθελα να καταστήσω απολύτως σαφές ότι η θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων, η ανακοίνωση των διαδικασιών καθώς και των πινάκων με τα μόρια και τις προτιμήσεις των  εκπαιδευτικών δεν υπήρξαν προϊόν καμιάς πίεσης αλλά συνειδητή επιλογή.

Πριν ακόμη την ανάληψη των καθηκόντων μου είχα δεσμευτεί δημόσια με δηλώσεις μου στον τύπο αλλά και με την επιστολή μου προς τους  προς Δ/ντες και Υπο/δντες των σχολείων ότι μία από τις πρωταρχικές επιδιώξεις μου ήταν ο σαφής προσδιορισμός του πλαισίου λειτουργίας του ΠΥΣΔΕ με τη θέσπιση κανόνων και  εφαρμογή πλήρους διαφάνειας στη διαδικασία των τοποθετήσεων, κάνοντας σαφή αναφορά στη δημοσιοποίηση των πινάκων και των προτιμήσεων. Αυτό εξάλλου αποτελούσε και ισχυρή βούληση των διορισμένων μελών του ΠΥΣΔΕ τα οποία με την επιμονή, την άοκνη και ανιδιοτελή προσπάθειά τους  συνέβαλαν τα μέγιστα στη διεκπεραίωση  των σχετικών διαδικασιών.

Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος και παρά τα πιεστικά χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης των τοποθετήσεων στα λειτουργικά κενά, θεωρώ ότι εδραιώθηκε το αίσθημα δικαίου κι ασφάλειας στους συναδέλφους, γεγονός που καταδεικνύεται και από τον περιορισμένο αριθμό των υποβληθέντων ενστάσεων.

Σχετικά με τη διάθεση εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ για τη συμπλήρωση ωραρίου η πλειοψηφία του ΠΥΣΔΕ αποφάσισε μετά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που δήλωσαν ότι επιθυμούν να συμπληρώσουν το ωράριό τους στα ΙΕΚ, να ισοκατανείμει τις διαθέσιμες ώρες  σε περισσότερους εκπαιδευτικούς  ώστε να μη επιφορτισθούν μόνο κάποιοι με το σύνολο του ωραρίου τους.

Τις επόμενες μέρες θα γίνουν οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο. Και σ’ αυτή την περίπτωση ανακοινώθηκαν οι κανόνες και η σχετική διαδικασία. Είναι αυτονόητο ότι θα ακολουθήσει και η δημοσιοποίηση των πινάκων με τα μόρια και τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com