ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Αύριο Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016 στις 7.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ολοκλήρωση κατασκευής Ευρωπαϊκού Οδικού Άξονα Ε65.
 2. Αποδοχή πιστώσεων ΚΑΠ (8η – 10η κατανομή έτους 2016) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (αριθ. πρωτ. 30904/06-10-2016 απόφαση ΥΠΕΣΔΑ).
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανακατασκευή τσιμενταύλακα στο Ρουφράχτη Ροδιάς».
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανακατασκευή κρασπεδόρειθρων».
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Έργα δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αμπελώνα».
 6. Αντικατάσταση υπολόγου για τα έργα :
 7. «Έργα Αναβάθμισης Δημοτικών Γηπέδων Τυρνάβου».
 8. «Ανάπλαση του πυρήνα Α-Μαζικού Αθλητισμού της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνα»
 9. 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2016.
 10. Έγκριση της αριθ. 18/2016 ΑΔΣ της Μουσικής Σχολής Δήμου Τυρνάβου, αναφορικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.
 11. Επί αιτήσεως του Συλλόγου Εκτελεστών Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Τυρνάβου, αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.
 12. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Πλάγια» στην Δ.Κ. Τυρνάβου.
 13. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου.
 14. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης θέσεων περιπτέρων των κατηγοριών της περίπτ. 4 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του ν. 4257/14. – Καθορισμός τέλους περιπτέρων.
 15. Έγκριση εκμίσθωσης περιπτέρων με δημοπρασία στο Δήμο Τυρνάβου.
 16. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Τυρνάβου στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο : «Κέντρα Κοινότητας» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020».
 17. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Γιορτή Τρίτης Ηλικίας», στα πλαίσια του εορτασμού παγκόσμιας ημέρας ηλικιωμένων στο Δήμο Τυρνάβου. – Ψήφιση πίστωσης.
 18. Ψήφιση πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπανών εφαρμογής του προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Τυρνάβου.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com