ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ

Ανακοίνωση των ΣΥΝΕΚ Β/βαθμιας εκπαίδευσης

Σχετικά με τη διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΔΙΕΚ, οι οποίοι διατέθηκαν κατόπιν απόφασης ΠΥΣΔΕ για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου, ισχύουν τα εξής:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.210374/Ε2/22-12-2015 του ΥΠΠΕΘ, «Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διατίθενται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου σε δημόσια ΙΕΚ. Ο χρόνος διάθεσης των εκπαιδευτικών είναι χρόνος εκπαιδευτικής και διδακτικής υπηρεσίας. Κατά τη διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων, οι Διευθυντές των ΔΙΕΚ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και το ωράριο των σχολείων από τα οποία προέρχονται οι εκπαιδευτικοί. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην εργάζονται την ίδια ημέρα και στη σχολική μονάδα από την οποία διατίθενται και στο ΔΙΕΚ. Σε ότι αφορά τη χορήγηση αδειών στους εκπαιδευτικούς που έχουν διατεθεί, αυτές χορηγούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ., από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, εφόσον οι εκπαιδευτικοί έχουν διατεθεί για συμπλήρωση ωραρίου στο δημόσιο ΙΕΚ και από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, εφόσον οι εκπαιδευτικοί έχουν διατεθεί ολικά στο δημόσιο».

Για το δικαίωμα της συμμετοχής στις εκλογές 2 Νοέμβρη: σύμφωνα με το ΠΔ 1/3-1-2003, άρθρο 23, παρ, 1,2 «οι Δ/ντες Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι γραφείου Εκπ/σης συντάσσουν πίνακες εκλογέων στους οποίους περιλαμβάνουν τους εκπ/κούς που υπηρετούν (οργανικά, με απόσπαση ή ως αναπληρωτές) σε σχολικές μονάδες της οικείας δ/νσης… καθώς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός σχολικών μονάδων….» Επίσης, σύμφωνα με το Φ350/53/147271/Ε3/13-9-2016 «εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης», 2.γ αναφέρεται ότι: «Στην εφορευτική επιτροπή κάθε δ/νσης εκπ/σης ψηφίζουν εκπ/κοί οι οποίοι υπηρετούν οργανικά ή με απόσπαση σε σχολεία Δ/νσης εκπ/σης (Α/θμιας, Β/θμιας, Δεύτερης Ευκαιρίας κ.λπ.)».

Σύμφωνα με τις παραπάνω εγκυκλίους και ΠΔ του Υπουργείου Παιδείας υπεύθυνος για τους συναδέλφους που διατέθηκαν στα ΔΙΕΚ είναι ο Διευθυντής της κάθε ΔΔΕ.

Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων κάθε εξαμήνου στα ΔΙΕΚ απαιτείται διδασκαλία 15 εβδομάδων. Στις περιπτώσεις που δεν συμπληρώνονται οι προβλεπόμενες ώρες για οποιοδήποτε λόγο, γίνονται αναπληρώσεις μαθημάτων για τη διευθέτηση των οποίων είναι υπεύθυνη η Δ/νση του ΔΙΕΚ (π.χ. -και με βάση τα περσινά δεδομένα- με πρόσληψη ωρομισθίων εκπ/των).

Τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς που έχουν διατεθεί στα ΔΙΕΚ με συγκεκριμένο αριθμό ωρών ανά εβδομάδα ή ολικά, δεν μπορεί να τους υποχρεώσει κανείς και για κανένα λόγο, να ξεπεράσουν το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας  το οποίο τους έχει ανατεθεί.

Επίσης όσοι εκπαιδευτικοί ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις αυριανές εκλογές σύμφωνα πάντα με την Φ.350/53/147271/Ε3 παρ.5, τους χορηγείται μια ημέρα άδεια για να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα.

Τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων που διατίθενται σε οποιοδήποτε φορέα δεν μπορούν να καταπατηθούν από κανέναν Διευθυντή ή φορέα στον οποίο έχουν διατεθεί. Όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να διαβάζουν και να τηρούν την κείμενη νομοθεσία. Η «Αγία Τριάδα» της ΕΛΜΕ Λάρισας (ΔΑΚΕ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΕΚ) για ψηφοθηρικούς λόγους προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα εν όψει της αυριανής ψηφοφορίας για τα Υ.Σ. Τουλάχιστον οφείλουν να διαβάζουν τις εγκυκλίους και να ενημερώνουν τους συναδέλφους για τα δικαιώματα τους πριν βγάλουν τις ανακοινώσεις και τις καταγγελίες τους. Η αγαστή συνεργασία τους καλά κρατεί…

Οι συνάδελφοι ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com