ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ

Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Η ανάθεση της διδασκαλίας της ύλης των μαθηματικών σε Γυμνάσια και Λύκεια σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων είναι εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό λάθος, όπως θα ήταν και διατήρηση του κενού στο σχολικό πρόγραμμα.

Το λάθος εντούτοις μπορεί να έχει βαθύτερες συνέπειες στη μαθηματική εκπαίδευση, καθώς κινδυνεύει να δημιουργήσει περιορισμένες αναπαραστάσεις των μαθηματικών εννοιών που ενδεχομένως θα εμποδίζουν την κατανόηση της μαθηματικής θεωρίας.

Τέτοιου τύπου εμπόδια, τα οποία ακούσια χτίζονται στη σκέψη των παιδιών όταν τα μαθηματικά διδάσκονται αποκλειστικά και πλήρως από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευτούν στη συνέχεια.

Μέχρι επομένως τη διευθέτηση της ανάθεσης καθηκόντων σε  μαθηματικούς εκπαιδευτικούς πρέπει το Υπουργείο να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο των κενών και της λανθασμένης πρακτικής.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία επαναλαμβάνει την πάγια θέση της για τη θεσμική εκπροσώπησή της σε επιτροπές του ΥΠ.Π.Ε.Θ που αφορούν στα Μαθηματικά.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com