ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σκληρή κριτική στη Λαϊκή Συσπείρωση και στον ανεξάρτητο σύμβουλο Αλ. Χατζηκρανιώτη από τη δημοτική αρχή

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Τυρνάβου την 1η Νοεμβρίου 2016 συζητήθηκε η πρόσκληση από την Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία καλεί το Δήμο Τυρνάβου να υποβάλει πρόταση για την επιχορήγηση έργου (πράξης) με την ονομασία «Κέντρα Κοινότητας, με παράρτημα Ρομά».

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά στη λειτουργία δομής/δομών για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και τη στελέχωση των δομών αυτών με 2 άτομα για το Κέντρο Κοινότητας Τυρνάβουκαι 4 άτομα για το παράρτημα Ρομά.

Τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους Δήμους στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας». Συγκεκριμένα, ωφελούμενοι είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, καθώς και ομάδες πληθυσμού όπως ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».

“Οι πολίτες του Δήμου μας αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και είναι σημαντικό η Δημοτική αρχή να αξιοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα και εργαλεία. Με μόνιμο πληθυσμό 24.601 κατοίκους οι ωφελούμενοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες είναι 580 κατατάσσοντας τον Δήμο στην τρίτη θέση από τους περιφερειακούς Δήμους. Επίσης έχουμε ενταγμένους στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ 1.050 συμπολίτες μας που αντιστοιχούν στο 4.3% του πληθυσμού. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη στήριξης όλων των συμπολιτών μας. Για το λόγο αυτό η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να ενεργοποιήσει όλα τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα και να δημιουργήσει όσες δομές μπορεί ώστε να καλυφθούν οι τωρινές και μελλοντικές ανάγκες των πολιτών.

Με βάση τα παραπάνω η Δημοτική Αρχή εισηγήθηκε την σύνταξη των σχετικών προτάσεων και την υποβολή τους και πιστεύαμε πως όλες οι παρατάξεις θα συμφωνούσαν στην υλοποίηση της πρότασης.

Όμως από τη στάση της παράταξης Λαική Συσπείρωση, όπως και του κ. Χατζηκρανιώτη  που ψήφισαν κατά της πρότασης, χωρίς ιδιαίτερο και σοβαρό λόγο, προκύπτει  ένα ζήτημα. Αν για θέματα τόσο σοβαρά που άπτονται την κοινωνική πολιτική του Δήμου και αφορούν τη δημιουργία δομών εξυπηρέτησης του πολίτη, δεν αντιλαμβάνονται  το πόσο άμεση προτεραιότητα έχουν τέτοιες πράξεις, τότε ας ξαναδούν τις επιλογές τους σε ενεστώτα χρόνο και όχι με θολή μεταφυσική προσέγγιση”, αναφέρει ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com