ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Στην υιοθέτηση απόφασης σύμφωνα με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων στο ευρύτερο κέντρο του Αμπελώνα, η οποία είχε παγώσει εδώ και 3 χρόνια λόγω ερμηνείας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού του 2008, προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο Τυρνάβου

δεχόμενο ουσιαστικά την εισήγηση της πολεοδομίας του δήμου η οποία για το συγκεκριμένο θέμα εισηγήθηκε τα εξής:

Μέχρι την εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης αναθεώρησης ή ανάπλασης η οποία ρυθμίζει με την απαιτούμενη λεπτομέρεια τις χρήσεις γης στους οικοδομήσιμους χώρους, θα πρέπει να θεωρείται ότι η αναφερόμενη χρήση ‘’κατοικία’’ του ΓΠΣ/88 είναι συμβατή με το Άρθρο 3 του Π.Δ. ’87 ΦΕΚ 166/Δ/87 -Γενική κατοικία- και δεν αντίκεινται στις γενικές κατευθύνσεις του ΓΠΣ».

Στα ανωτέρω πλαίσια θα πρέπει να αποφασίσουμε για την συμβατότητα της επιτρεπόμενης χρήσης «κατοικίας» σε πολεοδομικές ενότητες στον Αμπελώνα για τις οποίες δεν έχουν εκπονηθεί πολεοδομικές μελέτες με τη χρήση «Γενική Κατοικία»’.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού ενημερώθηκε διεξοδικά για το ιστορικό της υπόθεσης προχώρησε στη λήψη ομόφωνης απόφασης στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Μέχρι την εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης αναθεώρησης ή ανάπλασης του Αμπελώνα, η οποία ρυθμίζει με την απαιτούμενη λεπτομέρεια τις χρήσεις γης στους οικοδομήσιμους χώρους, θεωρεί ότι η αναφερόμενη χρήση «κατοικία» του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αμπελώνα (ΦΕΚ 654/Δ΄/12-09-1988) είναι συμβατή με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166/Δ΄/06-03-1987) -Γενική Κατοικία- και δεν αντίκεινται στις γενικές κατευθύνσεις του ΓΠΣ Αμπελώνα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ιστορικό της παρούσης».

Από τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος απουσίαζαν οι σύμβουλοι της «Δράσης Πολιτών» που αποχωρούν από τις συζητήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ζητώντας να τους δίνεται φάκελος με τις εισηγήσεις αυτών των θεμάτων καθώς επίσης και ο σύμβουλος Β. Νταβαρούκας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com