ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2017 ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 11.11.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00’ με θέμα ημερήσιας διάταξης την Έγκριση Προϋπολογισμού & Ο.Π.Δ.  Δήμου Τεμπών, έτους 2017.

Δεύτερη συνεδρίαση

Εν τω μεταξύ αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση στις 20:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση (10η ) προϋπολογισμού
  2. Αποδοχή ποσού & κατανομή
  3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος Δήμου Τεμπών, για ένταξη, για συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, άξονας προτεραιότητας 2β «Υποδομές Στήριξης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού», με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης»
  4. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την εκτέλεση του έργου: «Προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου»
  5. Έγκριση παράτασης της Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2015 & 2016»

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com