ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Σε Εξώδικη Απάντηση – Πρόσκληση κατά του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού  Συλλόγου προέβη ο Δήμος Τυρνάβου, αναφορικά με το πρόγραμμα στείρωσης, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατών) που διενεργείται  στο Δήμο μας από τις 7 έως 10 Νοεμβρίου 2016.

Στην εξώδικη απάντηση – πρόσκληση του Δήμου Τυρνάβου αναφέρονται τα εξής:

“ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του «ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» νομίμως εκπροσωπουμένου, όπως συστήθηκε δυνάμει του υπ’ αριθμόν 3852/2010 Νόμου (Πρόγραμμα Καλλικράτης), αποτελούμενος πλέον από τους Δήμους Τυρνάβου και Αμπελώνος, που καταργήθηκαν (Α.Φ.Μ. : 998576300 Δ.Ο.Υ. : Α’ Λάρισας).

ΚΑΤΑ

Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος» που εδρεύει στην Αθήνα, (Λεφέβρ 4), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Με έκπληξη λάβαμε την από 9-11-2016 Εξώδικη Δήλωση – Πρόσκλησή σας, που μας κοινοποιήθηκε με δικαστικό επιμελητή στις 9-11-2016, με την οποία μας καλείτε να διακόψουμε άμεσα πρόγραμμα στείρωσης, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) που διενεργείται νόμιμα στο Δήμο μας από τις 7 έως 10 Νοεμβρίου 2016 σε συνεργασία με το φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Anim.A.L. και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στειρώσεων αδέσποτων ζώων με τη συνδρομή εθελοντών του γερμανικού φιλοζωικού οργανισμού TierInsel Umut Evi e.V, με νόμιμη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και Βεβαίωση Συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος Ειδικότητας Κτηνιάτρου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ο οποίος και παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στο Δήμο μας.

Ρητά και κατηγορηματικά αρνούμεθα και αποκρούουμε λέξη προς λέξη την ως άνω εξώδικη πρόσκλησή σας και όλους τους αβάσιμους λόγους τους οποίους επικαλείσθε περί δυνητικής παραβίασης της νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την προστασία των ζώων, δεδομένου ότι ο Δήμος Τυρνάβου έχει προβεί στην διενέργεια όλων των πράξεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και την υπουργική απόφαση του Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας υπ’ αριθμ. 1714/75275/06.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1489/16.07.2015), «Διαδικασία παραχώρησης και απαιτούμενες προδιαγραφές των χώρων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που παραχωρούνται σε εθελοντές κτηνιάτρους, για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς», προκειμένου να διασφαλιστεί η ευζωία των ζώων και η δημόσια υγεία των Δημοτών.

Όλα τα σχετικά έγγραφα που προβλέπονται και απαιτούνται από την ανωτέρω υπουργική απόφαση [ενδεικτικά: α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, β) βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος, γ) έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου Τυρνάβου, γ) αναλυτικό σχέδιο εργασιών, κ.λπ.] έχουν κοινοποιηθεί στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και είναι στην διάθεσή σας είτε από το Δήμο Τυρνάβου είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα όσα περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

Σας ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ λοιπόν να αποφύγετε, κάθε ενέργεια που βλάπτει την ομαλή λειτουργία του προγράμματος στείρωσης, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) που νόμιμα διενεργείται στο Δήμο μας προς διασφάλιση της ευζωίας των αδέσποτων ζώων και της δημόσιας υγείας των Δημοτών.

Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να επιδώσει την παρούσα στο καθ’ ου απευθύνεται, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση που θα συντάξει για την επίδοση, προκειμένου να λάβει γνώσει και τις νόμιμες συνέπειες.

Τύρναβος την 10η Νοεμβρίου 2016”

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com