ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ο Ε.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «QUASER – Transparent qualifications for boosting the quality of services addressed to asylumseekers and refugees», στις 7-8 Νοέμβρη στη Ρώμη.

Ο γενικός στόχος του τριετούς προγράμματος, στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος, είναι η ενίσχυση και αναγνώριση των προσόντων των ατόμων που εργάζονται σε κέντρα πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που απευθύνονται στους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες.

Πιο αναλυτικά, οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος QUASERείναι:

Συγκριτική έκθεση σχετικά με τις διαδικασίες εργασίας που εφαρμόζονται στα κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και προσφύγων σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία.

Σχεδιασμός εργαλειοθήκης για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης των εργαζόμενων σε κέντρα πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας.

Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση των προσόντων τους.

Πιλοτικές εκπαιδεύσεις επί του υλικού και τελική αξιολόγηση.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, 7 οργανισμοί εκπροσωπώντας τέσσερις χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία και Ελλάδα) συζήτησαν επί θεμάτων που αφορούν στη διαφάνεια, την επικύρωση και την αναγνώριση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των προσόντων των ατόμων που εργάζονται με τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγεςγια την αποτελεσματική υποστήριξη των κέντρων πρώτης υποδοχής και φιλοξενίαςκαι την αντιμετώπιση των προκλήσεων της προσφυγικής και ανθρωπιστικής κρίσης.Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν σχετικές πρακτικές και συστήματα που υιοθετούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ανταλλάχθηκαν ιδέες και προτάσεις προκειμένου να σχεδιαστούν με ακρίβεια  τα επόμενα στάδια του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΣ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410554026, κ. Λάτσου (email: latsou@dimitra.gr).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com