ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Δείτε το χάρτη με τις προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων στην πόλη

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ελασσόνας θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14-11-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 με τ θέμα ημερήσιας διάταξης τη διαβούλευση – γνωμοδότηση επί της Κυκλοφοριακής Μελέτης της πόλης Ελασσόνας.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 15-11-2016 την ίδια ώρα.

Η μελέτη απεικονίζει την υφιστάμενη κατάσταση, κάνει προβλέψεις για την εξέλιξη της κυκλοφορίας, αναδεικνύει τα προβλήματα που υπάρχουν και αυτά που πρόκειται να δημιουργηθούν και προτείνει σειρά λύσεων για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην πόλη της Ελασσόνας.

Μεταξύ άλλων προβλέπει τη δημιουργία 15 κόμβων, παρεμβάσεις σε οδούς της πόλης, διανοίξεις οδών, παρεμβάσεις για δημιουργία οδών ήπια κυκλοφορία και πεζοδρόμους σε σημεία της πόλης καθώς επίσης και διαμορφώσεις στις εισόδους της Ελασσόνας.

Για να δείτε το χάρτη των προτεινόμενων λύσεων πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com