ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΚΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Γ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ο Μ. ΣΑΡΡΗΣ

Η απόφαση εκδόθηκε μετά  «την πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού ελέγχου του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέχρι και την έκδοση οριστικής απόφασης του αρμοδίου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον ασκηθεί αίτηση ανάκλησης κατά της παραπάνω πράξης.

Σε περίπτωση μη άσκησης αίτησης ανάκλησης κατά της παραπάνω πράξης η αναστολή ισχύει ως την παρέλευση της προθεσμίας των 30 ημερών, από την κοινοποίηση της παραπάνω αναφερόμενης πράξης…»

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com