ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ο ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Από την εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. εκδίδεται η ακόλουθη ανακοίνωση:
Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 δίνεται στην κυκλοφορία ο Βόρειος Ανισόπεδος Κόμβος Κατερίνης, ένας πλήρης κόμβος που εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις από και προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Τα έργα του Βορείου Ανισόπεδου Κόμβου Κατερίνης περιλαμβάνουν :

το Κυρίως Τμήμα του Βόρειου Κόμβου που αποτελείται από την ανισόπεδη γέφυρα επί του αυτοκινητοδρόμου και τις ράμπες εισόδου και εξόδου, και

τα Συνοδά Έργα, δηλαδή τη συνδετήρια οδό που ενώνει την Παλαιά Εθνική Οδό (στα δυτικά του αυτοκινητόδρομου) με την οδό προς Παραλία (στο ανατολικό τμήμα). Η εν λόγω οδός είναι διπλής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό δηλ. στηθαία ασφαλείας, διαγράμμιση, κατακόρυφη σήμανση, οδοφωτισμό, φυτεύσεις πρανών.

Στα έργα του Κόμβου συμπεριλαμβάνονται και δύο μεγάλα τεχνικά, η γέφυρα του Κόμβου που περνάει πάνω από τον αυτοκινητόδρομο και η γέφυρα του ΟΣΕ στην έξοδο προς Παραλία.

Το Κυρίως Τμήμα του Βόρειου Κόμβου παραμένει στην διαχείριση και λειτουργία της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και ως εκ τούτου θα συντηρείται από την Εταιρία έως το πέρας της Περιόδου Παραχώρησης.

Τα Συνοδά Έργα παραδίδονται για λειτουργία και συντήρηση στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com