ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΑΟΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΑ ΤΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ 2013

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του Μέτρου 2.1.4., ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους 2013 (διετία) και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

Για τη διετία υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 713.678,01 € για 324 από τους 567 δικαιούχους.

Ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά στην πληρωμή (λόγω νέας σύμβασης μετά από αποδοχή μεταβίβασης προγράμματος ή μετά από αίτηση θεραπείας), και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από 25 Νοεμβρίου έως 01 Δεκεμβρίου 2016. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Λάρισας, Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου.

 

Επισημαίνεται ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες, σαφείς και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους, καθώς δε θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης νέων δικαιολογητικών σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com