ΕΠΤΑ ΜΗΝΕΣ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Το θέμα της “μη έκδοσης, επτά μήνες μετά την ψήφιση του συνεταιριστικού νόμου, των εφαρμοστικών αποφάσεων για την αναγνώριση των νέων συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών”, φέρνουν στη βουλή, με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βαγγέλη Αποστόλου, βουλευτές της ΝΔ,

μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ν. Λάρισας, κ. Χρήστος Κέλλας, με πρώτο υπογράφοντα, τον Τομεάρχη Αγροτικών, κ. Γιώργο Κασαπίδη.

Οι ερωτώντες βουλευτές αναδεικνύουν την “αδικαιολόγητη αδράνεια του ΥπΑΑΤ, επισημαίνοντας πως η έκδοση των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, σχετικά με την αναγνώριση των ενεργών συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών”.

Τονίζουν μάλιστα πως “εξαιτίας της αδράνειας του Υπουργείου έχουν τελματώσει και τα αντίστοιχα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) που ενισχύουν επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα μέσα από συλλογικές δράσεις”.

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές του κόμματος της Αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρουν ακόμη:

“Στο νέο περιβάλλον της άδικης και βαριάς φορολόγησης του γεωργικού εισοδήματος και του αγροτικού πληθυσμού, είναι πλέον μονόδρομος για τους μικρομεσαίους τουλάχιστον παραγωγούς η οργάνωσή τους σε συλλογικά σχήματα. Μέσα από τα σχήματα αυτά βελτιώνεται η οικονομική τους θέση και η διαπραγματευτική τους δύναμη πετυχαίνοντας οικονομίες κλίμακας τόσο στις αγορές των εφοδίων τους όσο και στην προώθηση της παραγωγής τους. Επίσης η επίλυση θεσμικών και τεχνικών προβλημάτων και δυσκολιών τους είναι πιο εύκολη και πιο απαιτητή.

Με το άρθρο 37 του νέου συνεταιριστικού νόμου(4384/2016) ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία ο 1305/2013 ΕΚ περί συγκρότησης και λειτουργίας ομάδων παραγωγών σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής.

Για τη συγκρότηση, όμως, ομάδων παραγωγών στη βάση του Ε.Κ. απαιτείται η έκδοση εγκυκλίου που καθορίζει τη σχετική διαδικασία λειτουργίας και αναγνώρισης αυτών. Ο νέος Ε.Κ. διευρύνει σημαντικά τους τομείς δραστηριότητας για τους οποίους δύναται η σύσταση ομάδων παραγωγών, κάτι από το οποίο μπορεί να επωφεληθεί τα μέγιστα η αγροτική μας οικονομία. Για να συμβεί όμως αυτό απαιτείται και εδώ έκδοση σχετικής εγκυκλίου που να εντάσσει τις νέες δραστηριότητες.

Επιπλέον η σημασία του “συνεταιρίζεσθε” για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΚΑΠ είναι έκδηλη από την επιλεξιμότητα και χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων. Στην πατρίδα μας, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), από το 2014, με απόφαση του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Δ. κ. Καρασμάνη, για τη χρηματοδότηση των δράσεων αυτών εγκρίθηκαν αρχικά 27,8 εκ. € μέσω του μέτρου Μ09. Ωστόσο για να προκηρυχτεί το σχετικό μέτρο και να αντληθούν τα διαθέσιμα κονδύλια απαιτείται, πριν, η έκδοση των προαναφερόμενων αποφάσεων και εγκυκλίων.

Με τη μέχρι σήμερα στάση του Υπουργείου, εκτός της ευθύνης ως προς την πρωτοφανή καθυστέρηση έκδοσης των αναγκαίων εφαρμοστικών που προαναφέρθηκαν, καθιστάτε το νέο νόμο και το μέτρο Μ09 του Π.Α.Α. ανενεργά!!! Ακυρώνετε έτσι και τις όποιες αναπτυξιακές δυνατότητες προσφέρονται στους μικρομεσαίους αγρότες, να δράσουν μέσα από συλλογικά σχήματα, να αξιοποιήσουν επενδυτικά προγράμματα και να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της εργασίας τους”.

Αναλυτικά τα ερωτήματα των βουλευτών:

Για ποιο λόγο επτά μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι; Ποιες σημαντικότερες προτεραιότητες του Υπουργείου που εποπτεύετε άφησαν πίσω τέτοιες ουσιαστικές αποφάσεις;

Για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν έχετε προκηρύξει το μέτρο εννέα (Μ09) του Π.Α.Α. 2014 – 2020 για τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών;

Ποιο το χρονοδιάγραμμα της πολιτικής ηγεσίας σχετικά με το ζήτημα; Πότε σκοπεύει να προκηρύξει το Μ09 του Π.Α.Α.;

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com