ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Με απόφαση του Δημάρχου Τυρνάβου, έγινε η απευθείας ανάθεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής Παιδικών Χαρών Δ.Ε.Τυρνάβου.

Όπως προβλέπεται στους χώρους των παιδικών χαρών της Δ.Ε.Τυρνάβου θα γίνουν εργασίες συντήρησης λόγω φθοράς όπως:

  • συντήρηση βρυσών
  • πλήρωση χώρων με κατάλληλη άμμο
  • επισκευή ξύλινων κατασκευών
  • επισκευή τσιμεντένιων πεζουλιών.

Η σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και με την ολοκλήρωση των εργασιών θα εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή.

Ως αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου ορίζεται το ποσό των 8.064,52€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.935,48€ ήτοι 10.000,00€.

Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο («ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.»), με την παράδοση της εργασίας, με την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

γηπεδΕπίσης με άλλη απόφαση του  δημάρχου Τυρνάβου, έγινε η απ΄ απευθείας ανάθεση των εργασιών ανακατασκευής γηπέδων 5Χ5 στη Δ.Ε. Αμπελώνα.

Το αντικείμενο των εργασιών είναι:

Γήπεδα τεχνητού-συνθετικού τάπητα:

Εργασίες τοποθέτησης, συμπλήρωσης, γραμμογράφησης και παράδοσης έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς επί τόπου, με ελαστική υπόβαση από ίνες θυσανωτές, τοποθετημένος επάνω σε σταθερή επιφάνεια προηγηθείσας της βελτίωσης εξομάλυνσης της βάσης με ισοπεδωτική στρώση.

Η πλήρης πλήρωση του συνθετικού τάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζιακής άμμου στρογγυλής κοκκομετρίας και ελαστικό ρίνισμα, με 20kg άμμος /m2 και kg ελαστικό ρίνισμα/m2 ελάχιστες ποσότητες.

Η σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και με την ολοκλήρωση των εργασιών θα εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή.

Ως αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου ορίζεται το ποσό των 16.120,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.868,80€= 19.988,80€

Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο (Μάκκας Αναστάσιος) με την παράδοση της εργασίας, με την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com