ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Το Σάββατο συναντήθηκαν στην Αθήνα, αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς) από όλη τη χώρα και προχώρησαν στην ίδρυση ενός Δικτύου Αγροτών, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ.

Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση το Δίκτυο έχει συνδικαλιστικό και κινηματικό χαρακτήρα και στοχεύει σε δράσεις μέσα στον αγροτικό χώρο για την επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο.

Οι βασικοί στόχοι της κίνησης του ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ,  όπως αυτοί διαμορφώθηκαν από την ιδρυτική συνδιάσκεψη, είναι:

  1. Η επικοινωνία ανάμεσα στις ζωντανές, προοδευτικές, παραγωγικές δυνάμεις των αγροτών σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη και σε κάθε νομό, μέσω ενός δημοκρατικού οργανωτικού σχήματος και την προοπτική έκδοσης ενημερωτικού εντύπου.
  2. Η διαμόρφωση αιτημάτων πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός χώρος, η κινηματική διεκδίκησή τους και η προβολή αυτών με κάθε πρόσφορο μέσο.
  3. Η συμμετοχή των μελών του δικτύου σε οργανωμένους, αγροτικούς χώρους, συνεταιρισμός, σύλλογος, κ.α.
  4. Η υποστήριξη κάθε πολιτικής και μέτρου που θα στηρίζει την ανάπτυξη της γεωργίας, την παραγωγή ποιοτικού αγροτικού προϊόντος, θα ικανοποιεί τις ανάγκες του καταναλωτή, και θα στηρίζει το εισόδημα του αγρότη.
  5. Η συμβολή, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνηση, που στο όνομα των αγροτικών συμφερόντων, οδηγεί σε λάθος αιτήματα, αποπροσανατολισμό των αγροτών, και σε κινήσεις αδιεξόδου, όπως πολλές φορές μέχρι σήμερα έχει συμβεί.

Η συνέλευση εξέλεξε 15μελή προσωρινή συντονιστική επιτροπή με την υποχρέωση:

  • Να διαμορφώσει την τελική ιδρυτική διακήρυξη του ΔΙΚΤΥΟΥ.
  • Να ιεραρχήσει τα προβλήματα του αγροτικού χώρου και να διαμορφώσει διεκδικητικό πλαίσιο λύσεων.
  • Να διαδώσει την ιδέα του ΔΙΚΤΥΟΥ σε όλη την επικράτεια ώστε να οργανωθεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

“Στηριζόμενοι στις αστείρευτες δυνάμεις που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη γεωργία και διακρίνονται από αγωνιστικότητα και αλληλεγγύη, προχωράμε στη δημιουργία ενός υγιούς (απαλλαγμένο από παρωχημένες αντιλήψεις και πρακτικές) κινήματος, από τους  αγρότες για τους αγρότες”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com