ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

Εναρκτήρια συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ “A new ENTRance» πραγματοποιήθηκε στο Plauen της Γερμανίας, απο 28/11/16 έως 1/12/16.

Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του Έργου που σκοπό έχει τη δημιουργία ενός αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα βασίζεται στις ανάγκες της κοινότητας των Ρομά, προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα και να διδαχθούν βασικά ζητήματα της επιχειρηματικότητας. Συντονιστής του έργου είναι η ΜΚΟ Jungenstil (Γερμανία) ενώ συμμετέχουν ακόμη το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και φορείς Ρομα από τη Γερμανία, Ρουμανία, Ουγγαρία

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι συζήτησαν και οριστικοποίησαν το σχέδιο του προγράμματος σπουδών, τα ερωτηματολόγια διερεύνησης αναγκών καθώς και τα επόμενα βήματα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Να επισημανθεί εδώ πως πολλοί Ρομά έχουν εγκλωβιστεί σε παραδοσιακές επαγγελματικές δραστηριότητες ή περιστασιακές αγροτικές εργασίες ως εναλλακτική λύση για την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Τα ποσοστά της επιχειρηματικότητας των Ρομά είναι αμελητέα – και όχι μόνο σε σύγκριση με την πλειονότητα, αλλά και σε σύγκριση με τα ποσοστά της επιχειρηματικότητας των μεταναστών. Οι ευκαιρίες προώθησης επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης που είναι διαθέσιμες σε πολλές χώρες δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς από τους Ρομά, διότι δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις ειδικές ανάγκες αυτής της ομάδας-στόχου.

Η οργανωμένη προσπάθεια, η ολιστική προσέγγιση του θέματος καθώς και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων αποτελούν στο πρόγραμμα αυτό βασικό στοιχείο για την άρση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Ρομά. Είναι φανερό πως η φιλοσοφία μιας Πόλης που Μαθαίνει που στηρίζεται στις συνεργασίες και στη διαμόρφωση κοινού κώδικα επικοινωνίας στο πλαίσιο μιας τοπικής κοινωνίας, υιοθετείται πλήρως για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com