ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ “ΚΟΚΚΙΝΩΝ” ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Έμμεση διαγραφή οφειλών δανειοληπτών ώστε να εξασφαλίσουν ότι κάποια από τα πολλά μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, θα “επιστρέψουν στη ζωή” σχεδιάζουν οι τράπεζες.

Το σχέδιο περιλαμβάνει πάγωμα τμήματος του στεγαστικού δανείου και χρέωσή του με αρνητικό επιτόκιο euribor. Έτσι για πρώτη φορά η χαμηλότερη δόση για τον δανειολήπτη θα μειώνει το κεφάλαιο του δανείου και όχι τους τόκους όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Το νέο αυτό σχέδιο εκπονείται λόγω της αδυναμίας εφαρμογής του μέτρου των διαγραφών για τη μείωση των “κόκκινων” στεγαστικών. Οι τράπεζες δεν μπορούν να προχωρήσουν σε διαγραφές στεγαστικών οφειλών λόγω του ότι το ποσοστό κάλυψης των στεγαστικών δανείων κινείται, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Capital.gr, στα επίπεδα μόλις του 30% – 35%. Πρόκειται για επίπεδα πολύ χαμηλά ώστε να επιτρέπουν διαγραφές οφειλών δεδομένου ότι τα “κουρέματα” χτυπάνε τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών, ειδικά αν αυτές δεν έχουν λάβει αρκετές προβλέψεις.

Με το σκεπτικό λοιπόν να “επαναφέρουν στη ζωή” όσο το δυνατόν περισσότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα εφαρμόσουν πλήρως εξατομικευμένες λύσεις ρυθμίσεων που θα προσαρμόζονται στη δόση που μπορεί να πληρώνει μηνιαίως ο κάθε πελάτης. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα και προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα ρυθμισμένα δάνεια δεν θα ξαναγίνουν “κόκκινα”, οι νέες ρυθμίσεις θα στοχεύουν σε μείωση του κεφαλαίου.

Ειδικότερα, το νέο προϊόν που σχεδιάζεται θα λειτουργήσει ως εξής: Έστω ότι η μηνιαία δόση του πελάτη είναι 100 ευρώ, αλλά με τη μείωση των εισοδημάτων του αυτός μπορεί να πληρώνει 40 ευρώ. Μέχρι σήμερα οι τράπεζες, για να μειώσουν τη μηνιαία δόση είτε επιμήκυναν τη διάρκεια του δανείου είτε μείωναν το επιτόκιο. Πλέον, το αρχικό σκεπτικό τους θα είναι πώς θα προκύψει η δόση των 40 ευρώ μηνιαίως και όχι απλά η μείωση της μηνιαίας δόσης.

Για να το πετύχουν αυτό, οι τράπεζες θα βλέπουν σε τι κεφάλαιο αντιστοιχεί η δόση των 40 ευρώ και αυτό το τμήμα του δανείου θα καλείται να εξυπηρετεί ο πελάτης με το ίδιο επιτόκιο. Το υπόλοιπο τμήμα του δανείου θα “παρκάρεται” με επιτόκιο ίσο με το κόστος χρήματος, δηλαδή πρακτικά με μηδενικό επιτόκιο, αφού το επιτόκιο euribor είναι αρνητικό – 0,30%. Ως αποτέλεσμα, ο δανειολήπτης θα έχει όφελος σε πραγματική μείωση του κεφαλαίου του δανείου του και όχι σε μείωση των τόκων όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η νέα αυτή ρύθμιση, που εξετάζεται από τις τράπεζες θα έχεις για τις ίδιες χρηματοοικονομικό κόστος, όμως τα προσδοκώμενα “αντισταθμιστικά οφέλη” βασίζονται στην εκτιμώμενη ανάκαμψη της Οικονομίας και είναι τα εξής: α) η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη μέσω της οποίας θα ενισχυθεί η δυνατότητα αποπληρωμής κεφαλαίου με καταβολή υψηλότερης μηνιαίας δόσης,και κυρίως β) η αύξηση της αξίας του ακινήτου, η οποία θα βελτιώσει και τον λόγο δανείου/αξία.

capital.gr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.