ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ανακοίνωση του αρμόδιου τομέα της ΝΟΔΑ Λάρισας του κόμματος

Στην πρόσφατη ομιλία του στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατέθεσε μια σειρά συγκεκριμένων προτάσεων, εντός τους πλαισίου των δημοσιονομικών συνθηκών και με σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Περιορισμό της άσκοπης καταπόνησης των δικαστών λόγω υπερφόρτωσης των πινακίων των ακροατηρίων.

Απλοποίηση νομοθεσίας: Με κωδικοποίηση βασικών νομοθετημάτων.

Περιορισμό διαδικασίας Δικαστικών Συμβουλίων για συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων.

Ενίσχυση εξωδικαστικών μορφών επίλυσης διαφορών: Με παροχή κινήτρων σε διαδίκους για προσφυγή σε Διαμεσολάβηση, Διαιτησία.

Επιπλέον, η προσπάθεια για ταχύτερη και ορθότερη απονομή Δικαιοσύνης περνάει απαραίτητα μέσα από τη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του συστήματος.

Την εφαρμογή της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης / E-Justice (ανολοκλήρωτη επί σειρά ετών): Με ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και προτάσεων και ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα για τον προσδιορισμό και τη έκδοση αποφάσεων.

Την εγκατάσταση συστήματος μηχανοργάνωσης στο σύνολο των δικαστικών υπηρεσιών και βεβαίως τον εξοπλισμό των δικαστών με φορητούς υπολογιστές. Κάτι που εμείς θεωρούμε αυτονόητο.

Τον εξορθολογισμό στην κατανομή του προσωπικού και ενίσχυση στις μεγάλες δικαστικές υπηρεσίες.

Τη βελτίωση των δυσμενών συνθηκών λειτουργίας των δικαστηρίων, ειδικά στα ζητήματα της καθαριότητας και της ασφάλειας, ώστε να μην αποτελούν υγειονομικές βόμβες έτοιμες να εκραγούν.

Την αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.

Επισημαίνουμε ότι και σε τοπικό επίπεδο Πρωτοδικείου Λάρισας αλλά και ευρύτερα σε επίπεδο περιφέρειας Εφετείου Λάρισας είναι πλέον ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη άμεσης δρομολόγησης τέτοιου είδους σοβαρών παρεμβάσεων.

Η υλοποίηση τους θα έχει άμεσα, πολλαπλά και πρακτικά οφέλη, όχι μόνο για τους άμεσα εμπλεκόμενους, με την απονομή Δικαιοσύνης, επαγγελματικούς κλάδους, δικαστών, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων αλλά και για την τοπική κοινωνία η οποία έχει ανάγκη και από την βελτίωση-αναβάθμιση των σχετικών παρεχόμενων υπηρεσιών και από την αποκατάσταση του κλίματος της ασφάλειας δικαίου, σε μία περίοδο που εντείνονται οι κοινωνικές ανισότητες και αδικίες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com