ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΕΣΥ ΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ

Ανακοίνωση του Τμήματος Αλληλεγγύης της οργάνωσης Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ

Με  απόφαση του Υπουργείου Υγείας  (ν. 4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016) καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας της καθώς και παροχής νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους

(μη άμεσα ή μη έμμεσα ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, όσοι έχουν απολέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις και δεν δικαιούνται παροχών υγείας λόγων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της χώρας.

Η ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανόμενων σε αυτήν των εκάστοτε απαιτούμενων κλινικοεργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων, των δικαιούχων παρέχεται σ’ αυτούς μέσω των αντίστοιχων ιατρείων και εργαστηρίων όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, των δημοτικών ιατρείων καθώς και των ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η νοσηλευτική περίθαλψη των δικαιούχων παρέχεται σ’ αυτούς μέσω των νοσοκομείων και των λοιπών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας . Η φαρμακευτική περίθαλψη των δικαιούχων παρέχεται σ’ αυτούς, κατόπιν αντίστοιχης ιατρικής συνταγής, από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, με εξαίρεση τα φάρμακα υψηλού κόστους,  τα οποία παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα για την πόλη μας οι ανασφάλιστοι έχουν δυνατότητα ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης σε:

– ΠΕΔΥ τηλ. 2410 534728, 2410 574729, 2410 532671

-Νοσοκομεία:  Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 2410 560255, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 1535

-Κέντρα Υγείας

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com