ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

Σήμερα Παρασκευή (23/12) αναμένεται να γίνουν οι πληρωμές στους δικαιούχους της εξισωτικής αποζημίωσης για το 2016, αφού ήδη από τις 19 Δεκεμβρίου εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος για την χορήγησή της εξισωτικής.

Η εγκύκλιος αναφέρει πως οι πληρωμές των Υπομέτρων 13.1 και 13.2 διενεργούνται στο σύνολο της επικράτειας, σύμφωνα με τον διενεργηθέντα κεντρικό μηχανογραφικό διασταυρούμενο έλεγχο στη κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των στοιχείων των αιτήσεων ενίσχυσης και των καταχωρηθέντων αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών & επιτόπιων ελέγχων, που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιου Καπρέλη, ο αριθμός των δικαιούχων εξισωτικής αποζημίωσης για το 2016 τετραπλασιάστηκε φτάνοντας περίπου τους 330.000 παραγωγούς, από 86.000 που ήταν την περσινή χρονιά.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com