ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5.000 € ΣΕ ΛΑΡΙΣΑΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγόρων που συνεδρίασε στον Άρειο Πάγο και συγκροτήθηκε από την Πρόεδρο αυτού Ειρήνη Κιουρκτσόγλου- Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (επειδή κωλύεται η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου), Αντώνιο Ζευγώλη, Αρεοπαγίτη,

τακτικό μέλος – Εισηγητή, Ανδρέα Ζαχόπουλο, τακτικό μέλος, Κωνσταντίνο Τσενέ, τακτικό μέλος και Δημήτριο Μανώλη, τακτικό μέλος, άπαντες δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, επέβαλε συνολικά πρόστιμο 5.000 € σε Λαρισαίο δικηγόρο, για πειθαρχικά παραπτώματα που του καταλόγισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας και για τα οποία ο σύλλογος του επέβαλε την ποινή της προσωρινής παύσης 6 μηνών για το ένα παράπτωμα και την ποινή της προσωρινής παύσης 2 μηνών για το άλλο παράπτωμα.

Και τα δύο παραπτώματα σχετίζονται με τον τρόπο που χειρίστηκε θέματα δανειοληπτών μέσω και κάποιων καταναλωτικών οργανώσεων στην οποίες κατηγορήθηκε ότι τις ίδρυσε και συμμετείχε.

Η απόφαση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων εξαφανίζει την ποινή του Δικηγορικού Συλλόγου αλλά επιβάλει το βαρύ χρηματικό πρόστιμο δεχόμενο ότι ο συγκεκριμένος δικηγόρος υπέπεσε στα παραπτώματα για τα οποία κατηγορήθηκε. Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

«Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση του εγκαλουμένου, Δικηγόρου Λάρισας.

Εξαφανίζει την υπ’ αριθ. 04/2011 απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Κρατεί την υπόθεση και δικάζει επί της ουσίας.

Αποφαίνεται ότι ο εγκαλούμενος δικηγόρος ετέλεσε τα πειθαρχικά παραπτώματα που του αποδίδονται με την ασκηθείσα εις βάρος του από 12-07-2011 πειθαρχική αγωγή του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 παρ. α’και γ’ το πρώτο και 39 παρ. 1 εδ. 3 το δεύτερο, του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων, σε συνδυασμό με το άρθρο 64 του ν.δ. 3026/1954 “περί Κώδικος των Δικηγόρων”.

Επιβάλλει στον άνω εγκαλούμενο την πειθαρχική ποινή του προστίμου για μεν το πρώτο παράπτωμα των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για δε το δεύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, και κατά συγχώνευση την συνολική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 και εκδόθηκε την ίδια ημέρα».

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.