ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Ο Δήμος Φαρσάλων καλεί τους δημότες – ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς να προσκομίσουν ή αποστείλουν ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (ισόγειο Δημαρχείου Φαρσάλων) αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης των ζώων τους.

Στην ανακοίνωση του δήμου αναφέρονται τα εξής:

“Σας γνωρίζουμε ότι οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς υποχρεούνται να μεριμνούν για τη σήμανση και καταγραφή του ζώου τους, καθώς και να προσκομίζουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης των ζώων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4039/2012 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν. 4235/2014. Η παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, επιφέρει πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε μη άγριο ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι, που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη ποιμνίων, τη φύλαξη χώρων, την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.

Ο Δήμος Φαρσάλων καλεί τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς να προσκομίσουν ή αποστείλουν ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (ισόγειο Δημαρχείου Φαρσάλων) αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης των ζώων τους.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ελένη Ευαγγελοπούλου, Παρασκευή Καλφούντζου

Γραφείο γεωπόνων (ισόγειο Δημαρχείου Φαρσάλων) τηλ. επικ.: 2491350113”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.